Sök

Halmstad Intelligent Home (HINT)

På Högskolan i Halmstad finns lägenheten Halmstad Intelligent Home (HINT), en realistisk hemmiljö för forskningsstudier och experiment för att utveckla nya innovationer för vård och omsorg. Ett intelligent hem är nämligen inte bara en resurs för att underlätta vardagen och för att styra enkla funktioner som till exempel lampor eller hemelektronik. Tekniken kan också vara en viktig resurs inom vården.

En man ligger och läser en tidning i en säng, en annan man övervakar med hjälp av datorskärmar. Foto.

Halmstad Intelligent Home (HINT) är ett utvecklingslabb där forskning sker i en realistisk hemmiljö. Bild: Anders Andersson

Halmstad Intelligent Home (HINT) är finansierat av forskningsmiljön Inbyggda och intelligenta system (EIS) och är starkt knutet till Leap for Life, Hallands innovationscentrum för informationsdriven vård. Lägenheten används inom hälsoinnovation och är utrustad med en mängd sensorer som känner av aktiviteten i rummet. Värmekamerorna i rummet kan exempelvis användas för att analysera mänskligt beteende och bistå vårdgivare under nattetid. Sensorerna är ofta enkla och värmekamerorna drivs exempelvis med billiga datorer. Tekniken är integrerad i boytan och enligt de forskare som har bott i lägenheten märks inte av, vilket är tecken på tekniken integrerats väl i lägenheten.

Två händer håller i en surfplatta som visar planritning över en lägenhet. Foto.

Sensorer och kameror i lägenheten styrs digitalt av forskarna. Bild: Joachim Brink

uppdaterad

Kontakt

Dela