Sök

Rörelselabbet/Human Movement Lab

I Rörelselaboratoriet på Högskolan i Halmstad bedrivs undervisning och forskning inom fysisk träning, rörelse, funktion och hälsa.

Här finns modern utrustning för mätning och utvärdering av olika typer av rörelse och funktion så som anatomiska vinklar, rörelseutslag och rörelseanalyser i 2D och 3D, fysiologiska funktioner så som hjärt-, cirkulations- och lungfunktion, kapillärblodsanalyser, styrka, snabbhet och effektutveckling, syreupptagningsförmåga, samt kroppssammansättning.

En person springer med mätutrustning i forma av slangar och andningsmask.

Lokaler och utrustning

Rörelselaboratoriet är en del av Rydberglaboratoriet och är beläget i hus S tillsammans med huvuddelen av Rydberglaboratoriets övriga lokaler. Rörelselaboratoriet består av två delar, en träningsfysiologisk del och en biomekanisk del.

Exempel på tester och utrustning i träningsfysiologidelen är, blodglukos- och laktatmätning (både stationär och portabel), utrustning för att mäta fysiska förmågor som snabbhet, explosivitet, styrka, effektutveckling (Muscle Lab), balans, reaktionshastighet, fysiska funktioner som puls, muskelaktivitet genom elektromyografi (EMG, Delsys), lungkapacitet, vilometabolism och syreupptagningsförmåga genom spirometri och indirekt kalorimetri (Oxycon, Jaeger), antroprometriska mått som kroppssammansättning genom kaliper och elektrisk impedeans (InBody).

I träningsfysiologiska labbet finns Rodby löpband och Monark ergometercyklar som kan kopplas till bland annat EMG-, syreupptagnings- och laktattröskelmätningar. Dessutom finns utrustning för olika typer av styrke- och powerträning och testning så som Eleiko powerrack, smithmaskin, samt avancerade tränings- och testningsmaskinen Quantum (1080Motion) som kan användas både isokinetiskt och isotont.

I den biomekaniska delen finns utrustning för både enklare rörelseanalyser genom höghastighetskameror och olika 2D-rörelseanalysprogram (t.ex. Dartfish) och för avancerade 3D rörelseanalyser genom ett kamerasystem och analysprogram från Qualisys, som kan detektera rörelser ner till millimeternivå. Detta system är kopplat till två AMTI kraftplattor och dessutom kan flera externa komponenter kopplas till för att mäta till exempel muskelaktivitet, hjärtfrekvens, tryck mot kroppen eller krafter.

En person i röda shorts drar i en styrketräningsvajer med ett ansträngt ansiktsuttryck.

Utbildningar

Högskolan i Halmstad bedriver flera utbildningar och kurser på Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap inom de närliggande områdena biomedicin, träningsfysiologi och biomekanik. Det laborativa arbetet är viktigt i dessa kurser och de olika laboratorierna är belägna nära varandra och för att ge studenterna bästa möjliga förberedelse för det kommande arbetslivet, ges de möjlighet i sina utbildningar till praktiskt laborativt arbete anpassat till den utbildning de går inom områden som kemi- och biologilaboratorier, fysik- och mekaniklaborationer, och på Rörelselaboratoriet ges praktisk laborativ utbildning inom ämnen som anatomi, träningsfysiologi, nutrition och biomekanik.

Forskning

Inom den biomedicinska forskningen på Högskolan i Halmstad undersöks människans rörelse och funktion i hälsa och ohälsa. Fokus ligger på skelett- nerv- och muskelfunktion ur ett fysiologiskt och biomekaniskt perspektiv studerat på molekylär- cell- och helkroppsnivå. Forskare inom Rydberglaboratoriet är involverade i forskningsprojekt som undersöker fysisk aktivitet och muskelfunktion hos patienter med reumatiska sjukdomar och smärta; effekter av träning vid olika livsstilssjukdomar studerat på RNA, protein och helmuskelnivå; och fysiologiska och biomekaniska aspekter på träning, prestation, skador och rehabilitering hos elitidrottare.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt