Sök

ULF – utbildning, lärande, forskning

ULF – utbildning, lärande, forskning – handlar om att starta och genomföra forskningsprojekt i nära samarbete med skolan. Forskare tillsammans med förskollärare, lärare eller annan skolpersonal ska bedriva forskningsprojekt tillsammans.

Om projektet

Projektperiod:

ULF är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021, och som nu förlängs till 2024 som en övergång till permanent verksamhet.

Finansiär:

Regeringen

Projektledare/forskare:

  • Emma Edstrand
  • Per Högström
  • Katharina Jacobsson
  • Jaana Nehez

Samverkanspartner

25 lärosäten som är indelade i fyra noder där Högskolan i Halmstad tillhör Karlstad-noden tillsammans med Högskolan Väst, Karlstads universitet och Linköpings universitet.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt