Sök

ULF – utbildning, lärande, forskning

ULF – utbildning, lärande, forskning – handlar om att starta och genomföra forskningsprojekt i nära samarbete med skolan. Forskare tillsammans med förskollärare, lärare eller annan skolpersonal ska bedriva forskningsprojekt tillsammans.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt