Sök

Högskolans kvalitetssäkringsarbete godkänt av UKÄ

Efter ett års utvärdering har Högskolan i Halmstad fått omdömet ”godkänt” i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) granskning av lärosätets kvalitetssäkringsarbete inom utbildning. Det innebär att Högskolan uppfyller samtliga av de bedömningsområden som UKÄ har utvärderat.

Ett porträtt av en kvinna med lockigt hår som tittar in i kameran. Foto.

Pernilla Nilsson.

– Det känns helt fantastiskt att vi fått ett så fint yttrande från UKÄ:s bedömargrupp. Jag har läst många yttranden genom åren och detta är det mest positiva jag läst. Och bedömargruppen har verkligen satt sig in i vårt kvalitetssystem vilket jag är särskilt glad över. Jag vill verkligen berömma alla medarbetare vid akademier och verksamhetsstöd som är en del av vårt kvalitetssystem. Utan det engagemang som finns i det verksamhetsnära arbetet hade vi inte fått så här fint omdöme, säger Pernilla Nilsson, prorektor med särskilt ansvar för utbildning och kvalitet.

”Kvalitetssystemet är tillfredsställande inom alla bedömningsområden”

Granskningen av kvalitetssäkringsarbetet fokuserar på hur väl lärosätets kvalitetssystem och kvalitetsarbete bidrar till att säkra och utveckla utbildningarnas kvalitet. Den omfattar sex bedömningsområden: styrning och organisation; förutsättningar; utformning, genomförande och resultat; jämställdhet; student- och doktorandperspektiv samt arbetsliv och samverkan. Det övergripande omdömet är att alla dessa bedömningsområden är tillfredsställande. UKÄ:s bedömargrupp konstaterar i sitt yttrande att ”lärosätet har organiserat och byggt ett kvalitetssystem som är omfattande, både på en övergripande och på en detaljerad nivå. Kvalitetssystemet är ändamålsenligt med en ansvarsfördelning som är klart definierad och är därför tillfredställande”.

– Vi är otroligt glada för att vi kommit ut så väl. Det är resultatet av målmedvetet arbete att bygga upp ett kvalitetssystem och kvalitetsarbete som säkrar att våra utbildningar kan erbjuda hög kvalitet till studenterna. UKÄ har också verkligen gjort en gedigen granskning av vårt kvalitetssäkringsarbete. Vi är glada över att UKÄ särskilt har uppmärksammat hur vi målmedvetet har knutit ihop vår ordinarie verksamhetsplanering och verksamhetsutveckling med kvalitetsarbetet, säger Högskolans rektor Stephen Hwang.

Jämställdhetsintegreringen ses som en styrka

Bland styrkorna nämns medarbetarnas kännedom om, delaktighet och engagemang i kvalitetsarbetet. Bedömargruppen ser sammantaget en styrka och stor ambition i lärosätets kvalitetssystem och det arbete som görs inom ramen för det. Här vill bedömargruppen särskilt betona styrkan med alla de olika återkommande dialoger som framträder som centrala i lärosätets kvalitetsarbete. Bedömargruppen lyfter också som en styrka att centrala områden och frågor som är centrala för lärosätets kvalitetssystem och kvalitetsarbete återkommande behandlas och utvecklas över tid, vilket tyder på att de resultat och slutsatser som genereras i kvalitetssystemet verkligen tas till vara för att analysera och utveckla utbildningen.

”Utvärderingen har varit viktig för att stämma av hur vårt kvalitetssystem och kvalitetsarbete fungerar. Att vi nu får ett så positivt omdöme är tack vare alla medarbetares hårda arbete och engagemang.”

Pernilla Nilsson, prorektor

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt