Sök

IT-forensik är populärast bland Högskolans utbildningar i höst

Den 19 april stängde ansökningsperioden till höstens högskoleutbildningar. En första analys av årets ansökningssiffror visar att antalet sökande till Högskolan i Halmstad har minskat i jämförelse med förra året. Likaså har antalet sökande minskat i riket i stort. Högskolans utbildningar är dock fortsatt populära, och mest sökt är programmet IT-forensik och informationssäkerhet.

”Informationssäkerhet och IT-forensik är högaktuellt och kanske är det detta som lyser igenom i ansökningsstatistiken.”

Malin Hallén, vicerektor med ansvar för utbildning, kvalitet och hållbarhet

Fyra personer går ned för en trappa i en stor, ljus trapphall. Foto

Under covid-19-pandemin ökade antalet sökande till landets högskoleutbildningar. Inför höstterminen 2022 har antalet förstahandssökande till studier vid ett program i stället minskat med cirka tio procent i riket totalt, jämfört med i fjol, och vid Högskolan i Halmstad med cirka fem procent.

Totalt har 22 276 ansökningar gjorts till Högskolans program och kurser – varav 5 647 är ansökningar i första hand. I toppen bland de populäraste programmen hittas IT-forensik och informationssäkerhet följt av Socionomprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet och Civilekonomprogrammet.

De tio mest sökta programmen vid Högskolan

 1. IT-forensik och informationssäkerhet
 2. Socionomprogrammet
 3. Sjuksköterskeprogrammet (Halmstad)
 4. Civilekonomprogrammet
 5. Bygg- och fastighetsekonomprogrammet
 6. Sjuksköterskeprogrammet (Varberg)
 7. Psykologi – inriktning idrott och motion
 8. Ekonomprogrammet
 9. Arbetsvetenskap
 10. Förskollärarutbildning

Det är första gången som IT-forensik och informationssäkerhet är det mest sökta utbildningsprogrammet.

– Givet hur samhället och omvärlden utvecklas är programmet med sitt fokus på informationssäkerhet och IT-forensik högaktuellt och kanske är det detta som lyser igenom i ansökningsstatistiken, säger Malin Hallén, vicerektor med ansvar för utbildning, kvalitet och hållbarhet.

Högskolan i Halmstad är fortsatt ett populärt lärosäte och intresset för att studera på högskolenivå är trots minskningen fortfarande större, både nationellt och lokalt, än under höstterminerna 2016 till 2019, det vill säga före pandemin.

Publicerad

kontakt

 • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt