Sök

Två utvecklande år med VIAkub Halland

Användning av digitala verktyg är en av många viktiga metoder för att nå FN:s globala mål i arbetet mot en mer hållbar och rättvis värld. Därför har digital nyfikenhet varit ledord för projektet VIAkub Halland som de senaste två åren har drivits av Region Halland och Högskolan i Halmstad. Under konferensdagen Mötesplats för digitalt nyfikna sammanfattades de viktigaste insikterna av bland andra företagare, lärare och studenter som har deltagit i projektet.

”Konferensdagen är en hybrid. En kombination av koncepten slutkonferens, testlabb och samverkansmässa.”

Veronica Olofsson, projektledare för VIAkub Halland

Åtta personer sitter i en soffa. I förgrunden fem personer med ryggen mot kameran. Foto.

Paneldeltagare. Från vänster: Cornelia Magnusson (verksamhetsutvecklare Stiftelsen Världsarvet Grimeton), Tomas Nilson (lektor), Francis Holmsten (alumn), Sanna Packalen (alumn), Isabell Larsson (föreståndare för DLC), Cecilia Björken-Nyberg (lektor) och Maryjat Syla (student).

VIAkub Halland är ett projekt med EU-stöd, som fokuserar på digitalisering och riktar sig till små och medelstora företag inom kultur, utbildning och besöksnäring. Genom att skapa innovations- och samverkansarenor ska projektet bidra till hållbar digital utveckling med fokus på visualisering med hjälp av ny teknik.

Genom Mötesplats för digitalt nyfikna, som hölls den 5 maj på Digitalt laborativt centrum (DLC), gav Högskolan intresserade möjligheten att testa ny digital teknik, lyssna på inspirerande föreläsningar och ta del av alla insikter som deltagarna i VIAkub Halland har fått de senaste två åren.

– Den här konferensdagen är en hybrid. Den är en kombination av koncepten slutkonferens, testlabb och samverkansmässa. Vi tänkte att varför ska vi bara göra en sak, när vi kan göra många saker samtidigt nu när vi får ses, säger Veronica Olofsson, projektledare för VIAkub Halland.

Panelsamtal summerade höjdpunkterna

Hittills har ett 80-tal företag deltagit i projektet, och studenter från flera olika program har varit engagerade. Företagsrepresentanter, lärare och studenter möttes i ett panelsamtal som handlade om VIAkubs olika samverkansprojekt.

Några av dem som har fått hjälp med att införliva digital visualisering i sina verksamheter var världsarvet radiostationen i Grimeton, Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad och Tjolöholms slott. Det övergripande målet med samtliga studentprojekt var att skapa ett immersivt berättande genom att utforska möjligheter med digital teknik.

Studenterna från Högskolan hjälpte Grimeton med att bland annat ta fram en VR-lösning (virtual reality) för att anpassa och öka tillgängligheten i verksamheten. Med hjälp av virtual reality kan de som inte har möjlighet att klättra upp i radiotornen ändå uppleva utsikten via kamera och VR-headset. En lösning som Grimeton har valt att behålla och utveckla vidare.

Samarbete som föder samarbete

De olika projekten har gett nya insikter om hur vi kan göra vår omvärld bättre och mer hållbar – och nyckeln är samarbete.

– Vårt arbete visar på vikten av samarbeten över gränser, inte minst för att samarbete leder till mer samarbete. Idéer som vi själva hade inom VIAkub har kunnat appliceras i nya sammanhang och skapa nya idéer hos andra, säger Tomas Nilsson, universitetslektor vid Högskolan i Halmstad.

De tidigare studenterna Francis Holmsten och Sanna Packanen tillägger att projekten verkligen har fått deltagarna att samtala med varandra. Även inom den egna gruppen.

Och samarbetena fortsätter. Efter en förlängning på grund av pandemin pågår VIAkub Halland i sex månader till och fler aktiviteter för företagare är inbokade. Samtidigt tar Högskolans studenter med sig erfarenheterna in i nya samarbeten. Närmast samverkar studenter från Högskolan med Teater Halland kring teaterns arbete med demokrati.

Text: David Sveder
Bild: Dan Bergmark

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt