Sök

Artificiell intelligens kan stärka och ge nya möjligheter för lokala företag

Genom olika projekt mellan Högskolan i Halmstad, innovationsarenan HighFive och innovationscentrumet Leap for Life vill forskare, studenter och andra experter hjälpa halländska företag att börja använda och utforska möjligheterna inom artificiell intelligens i sina verksamheter. Det ger företagen möjlighet att hantera utmaningar på nya sätt och stärker deras konkurrenskraft. Hittills har 25 bolag fått hjälp och det finns ett fortsatt stort intresse bland företag som vill medverka.

”Företag som vågar experimentera och bekanta sig med den nya forskningen inom människocentrerad artificiell intelligens och tjänstedesign påbörjar en resa mot något konkret värdeskapande.”

Anna Petersson, innovationschef på HighFive

I AI.m-projektet samarbetar Högskolan i Halmstad tillsammans med HighFive för att kunna stötta lokala företag och organisationer när de vill börja använda människocentrerad artificiell intelligens (AI).

– Det finns många luckor i den allmänna förståelsen av AI. Möten mellan Högskolan, HighFive och regionens företag ger företagen möjlighet att fylla de här luckorna med rätt kunskap och förtydligar hur AI kan passa in och utveckla deras verksamhet, säger Stefan Byttner, lektor i informationsteknologi på Högskolan i Halmstad.

– Företag som vågar experimentera och bekanta sig med den nya forskningen inom människocentrerad artificiell intelligens och tjänstedesign påbörjar en resa mot något konkret värdeskapande, säger Anna Petersson, innovationschef på HighFive.

Modell för att stötta företag

Arbetet i AI.m-projektet bygger på en processmodell i tre faser; affärsutveckling, tjänstedesign och användardesign. Modellen är framtagen för företag som vill utveckla sin verksamhet med hjälp av artificiell intelligens och tjänstedesign. Projektgruppen inom AI.m går igenom företagens data, vad de önskar för resultat och hjälper till att ta fram en strategi. Företagen får också hjälp med att skapa en prototyp. Projektgruppen hjälper också till att undersöka finansieringsmöjligheter för att ta idén vidare, eller hur företaget kan fortsätta ett samarbete med Högskolan.

– Vi tar in forskare inom AI och tjänsteinnovation från Högskolan och designbolag som är duktiga på att bygga interaktiva prototyper. Vi tar också in affärsutvecklare och innovationsledare från HighFive och bjuder även in regionens företag. Det kan vara stora eller små företag, nya eller väletablerade, inom en rad olika branscher. Tillsammans tar vi fram en kärnidé som vi gör till en AI-stark applikation med hjälp av de kompetenser som finns i projektgruppen, säger Pontus Wärnestål, docent i informatik på Högskolan i Halmstad.

Tre personer sitter runt ett bord. Personen i mitten skriver på ett papper.

Anna Petersson, Pontus Wärnestål och Stefan Byttner vill få fler företag att upptäcka potentialen med AI.

Fortsatta projekt för att fler företag ska lyckas

Projektet Datadriven Innovation startades som ett ytterligare steg i att stärka och stötta regionala bolag och organisationer i Halland när det gäller användning av människocentrerad artificiell intelligens och informationsdriven vård. Projektet pågår mellan åren 2021 och 2023. I Datadriven Innovation i Halland finns även ett särskilt fokus på life science-bolag som arbetar för att främja människors liv och hälsa. Projektet har sitt ursprung i projekten AI.m och Testmiljö Halland. Testmiljö Halland var ett EU-finansierat projekt som drevs av Leap for Life.

– Framåt planerar vi att arbeta vidare på samma sätt men även öka arbetet med att stärka bolagens förmåga att jobba både datadrivet och hållbart. Det finns enormt mycket att göra inom det här området, så att skapa långsiktiga relationer med akademin inom vissa valda områden är även det en plan framåt, säger Anna Pettersson och fortsätter:

– Vi erbjuder en innovationsprocess som är unik i sitt slag. Den ger en mycket högre förståelse för bolag och hur datadrivna eller AI-drivna tjänster kan stärka deras affär framåt. Vi jobbar individuellt med respektive bolag och tillsätter resurser som annars kanske inte hade varit tillgängliga för små och medelstora företag i Halland. Det är otroligt värdefullt att sätta ihop dessa multidisciplinära team som alla tillsammans jobbar med bolagens utmaningar.

Text: Anna-Frida Agardson
Bild: Linnéa Andersson
Film: Filmen är gjord på uppdrag av HighFive.

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt