Sök

Susanna Öhman föreslås bli ny rektor för Högskolan i Halmstad

Styrelsen för Högskolan i Halmstad föreslår regeringen att utnämna Susanna Öhman till ny rektor för Högskolan i Halmstad. Susanna Öhman är professor i sociologi vid Mittuniversitetet och har tidigare bland annat varit akademichef för Akademin för lärande, humaniora och samhälle vid Högskolan i Halmstad. Hon väntas tillträda i mars 2023.

”Susanna Öhman har lång chefserfarenhet och god kunskap om verksamheten vid Högskolan i Halmstad. Hon kommer att skapa goda förutsättningar för att Högskolan fortsätter att utvecklas i den utstakade riktningen.”

Harald Castler, styrelseordförande 

Porträttbild på kvinna som ler och tittar in i kameran. Foto

Susanna Öhman är i dag professor i sociologi vid Mittuniversitetet. Hon har tidigare varit akademichef vid Högskolan i Halmstad.

– Jag är mycket nöjd med vår rekrytering och att Susanna Öhman nu är styrelsens förslag på ny rektor. Susanna har lång chefserfarenhet och god kunskap om verksamheten vid Högskolan i Halmstad. Hon är en lugn och trygg ledare med stort engagemang för att bygga en god arbetsmiljö och organisationskultur. Hon kommer att skapa goda förutsättningar för att Högskolan fortsätter att utvecklas i den utstakade riktningen, säger styrelseordförande Harald Castler.

Rekryteringsgruppens motivering

”Med Susanna Öhman får vi en lugn och trygg rektor som förädlar och skapar goda förutsättningar för Högskolan i Halmstad att fortsätta utvecklas i utstakad riktning. Susanna visar på stort engagemang för god arbetsmiljö och kulturbyggande. Hon vill skapa en attraktiv arbetsplats genom att vara en lagspelare som förespråkar dialog och förankring. Hon utstrålar prestigelöshet på ett positivt sätt. Susanna har god chefserfarenhet genom sitt arbete som dekan i Östersund och akademichef i Halmstad. Det sistnämnda gör att hon har god kunskap om verksamheten vid vår högskola. Rekryteringsgruppen och samtliga hörandegrupper är eniga om att föreslå styrelsen att Susanna Öhman blir ny rektor.”

Susanna Öhman är professor i sociologi och har under större delen av sin akademiska karriär varit verksam vid Mittuniversitetet, där hon i dag är föreståndare för forskningscentrumet RCR, Risk and Crisis Research Centre, och proprefekt vid Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap. Hon känner väl till Högskolan i Halmstad från sin tid som akademichef vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle 2018–2020.

– Jag trivdes väldigt väl på Högskolan i Halmstad och ser fram emot att få komma tillbaka som rektor. Det är ett fint och välskött lärosäte, med god ekonomi och spännande profilering. Jag har tidigare varit chef på alla nivåer vid ett lärosäte, men aldrig ytterst ansvarig, vilket jag ser fram emot att bli nu som rektor, säger Susanna Öhman.

Många olika erfarenheter

Susanna Öhman har tidigare varit bland annat dekan, ordförande i fakultetsnämnd, prefekt och avdelningschef vid Mittuniversitetet. Hon har också haft olika externa ledningsuppdrag, som till exempel ledamot i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) granskningsgrupp för utvärdering av kvalitetssystemet vid Örebro universitet, medlem i Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) arbetsgrupp för flyktingfrågor inom högre utbildning samt ledamot i strategisk grupp för jämställdhetsintegrering i högre utbildning vid Nationella sekretariatet för genusforskning. Hennes forskning handlar om samhällsperspektiv på risker och kriser, hur allmänheten uppfattar dem och hur man kommunicerar med allmänheten i sådan lägen. I rollen som rektor vill hon externt prioritera regional samverkan och internt vill hon arbeta med arbetsmiljö och arbetssätt.

Susanna Öhmans bakgrund i korthet

Utbildning och utnämningar

 • Professor i sociologi, 2020, Mittuniversitetet
 • Docent i sociologi, 2009, Mittuniversitetet
 • Filosofie doktor i sociologi, 2002, Mittuniversitetet

Förordnanden

 • 2021–f.f.: föreståndare, Risk and Crisis Research Centre, Mittuniversitetet
 • 2020–f.f.: proprefekt, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Mittuniversitetet
 • 2018–2020: akademichef, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Högskolan i Halmstad
 • 2011–2018: dekan, humanvetenskapliga fakulteten, Mittuniversitetet
 • 2005–2011: prefekt, Institutionen för samhällsvetenskap, Mittuniversitetet
 • 2002–2004: avdelningschef, forsknings- och utbildningsbyrån, Universitetsförvaltningen, Mitthögskolan
 • 2000: prefekt, Institutionen för mänskliga resurser, affärsutveckling och miljö, Mitthögskolan

Susanna Öhmans personsida på Mittuniversitetets webbplats Länk till annan webbplats.

– Jag vill att Högskolan i Halmstad ska ses som och fungera som motorn i regional utveckling i Halmstad och Halland, för alla myndigheter, organisationer och företag. I det interna arbetet är det viktigt att säkerställa att vi är en bra arbetsplats för alla medarbetare. Som lärosäte har vi hela tiden pressen på oss att utbilda fler studenter med mindre resurser, och vi måste arbeta med att utveckla nya arbetssätt för att ha en rimlig arbetsmiljö framöver, säger Susanna Öhman.

Totalt sökte elva personer uppdraget som rektor. Av dessa föreslog rekryteringsgruppen att två skulle gå vidare till hörande, men en av dessa två drog sig ur processen. Rekryteringsgruppen, liksom samtliga hörandegrupper som mötte Susanna Öhman, var eniga om att föreslå henne till styrelsen som rektor. När nu högskolestyrelsen har fattat beslut, är det regeringen som i nästa steg ska utnämna henne till rektor för att hon ska kunna tillträda i mars 2023, när nuvarande rektor, Stephen Hwang, går i pension.

Text: Selma Sedelius
Bild: Dan Bergmark

Publicerad

kontakt

 • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt