Sök

Högskolan i Halmstad blir del av europeisk innovationshubb

Högskolan i Halmstad är del av det nationella samarbetet Health Data Sweden som har utsetts av EU-kommissionen till en av Europas nya digitala innovationshubbar. Fokus blir att använda hälsodata för att bidra till mer effektiv hälso- och sjukvård. Innovationscentrumet Leap for Life får projektledarskapet för Health Data Sweden vid Högskolan.

"Att sprida erfarenheter, skapa värde och ny kunskap, stötta små och medelstora bolag och offentlig sektor både nationellt och internationellt i omställningen till modern vård och omsorg känns oerhört spännande och roligt."

Anne-Christine Hertz, verksamhetsansvarig vid Leap for Life

Health Data Sweden består av 18 samarbetsparter – både universitet, regioner, innovationsmiljöer och forskningsinstitut. Den nationella innovationshubbens styrka ligger i spetsforskning om hälsodata, kombinerat med ett ekosystem som via parternas nätverk, kompetens och tjänsteutbud kan föra kunskap vidare till offentlig sektor, näringsliv och medborgare. Totalt har 141 digitala innovationshubbar utsett av EU-kommissionen bland 283 sökande kandidater. Health Data Sweden är Sveriges enda digitala innovationshubb med renodlad inriktning på hälsa.

Högskolans entré.

Hälsodata för effektiv hälso- och sjukvård

Ett av syftena med Health Data Sweden är att öka användningen av hälsodata för att bidra till mer effektiv hälso- och sjukvård. En viktig uppgift blir därför att tillgodose det stora behov av tjänster som bidrar till att små och medelstora företag i samverkan med offentlig sektor kan utveckla nya digitala hälso- och välfärdstjänster. Förutom bättre hälsa för individen, kan dessa tjänster också bidra till att lösa stora demografiska samhällsutmaningar, exempelvis att göra vården mer tillgänglig och jämlik.

– Health Data Sweden har samlat en Sverigebred konstellation av kompetens. Att kunna sprida kunskap och erfarenheter från de bästa initiativen är en grundförutsättning för att vi ska lyckas att skapa värden från hälsodata, inte bara för forskningen utan framför allt för medborgarna, säger Sebastiaan Meijer, professor i vårdlogistik på KTH, som är koordinerande part för Health Data Sweden i den nya hubben.

Redan i dag levererar Health Data Swedens parter tjänster som årligen når fler än 800 företag. Ambitionen som digital innovationshubb är att nästan fördubbla denna kapacitet.

Sverige ligger långt framme inom både hälsoinnovation och användning av hälsodata, men innovationsprocessen försvåras av ett fragmenterat ägande av data. Det tydliggör behovet av ett ekosystem som omfattar alla större intressenter, där spetskunskap, dataåtkomst, testbäddar och tidig finansiering blir tillgängliga som tjänster för både offentlig sektor och små och medelstora företag i Sverige och EU.

– Att Sverige på detta sätt kan ta ledning i det gemensamma europeiska arbetet med bättre nyttiggörande av hälsodata är mycket glädjande. Innovationshubben Health Data Sweden kommer att bli viktig för ekosystemet inom life science och för policyutveckling såväl i Sverige som internationellt, säger Jenni Nordborg, nationell life science-samordnare vid Regeringskansliet.

European Digital Innovation Hubs (EDIH)

Satsningen på digitala innovationshubbar del av EU-programmet ”Digital”. Programmets mål är att företag, medborgare och offentliga organisationer i större utsträckning ska använda sig av digital teknik. De satsningar som prioriteras ska anknyta till fyra nyckelområden: högpresterande datorer (HPC), Artificiell Intelligens, Cybersäkerhet och Avancerade digitala färdigheter. Genom att tillhandahålla teknisk expertis, nya arbetssätt och testmiljöer hjälper EDIH företag och offentlig sektor att förbättra produktionsprocesser, produkter och service med hjälp av digitala teknologier.

Samverkan och stark forskning framgångsfaktorer

Högskolan i Halmstad har ett nära och väletablerat samarbete med offentlig sektor och näringsliv, bland annat genom lärosätets fokusområde Hälsoinnovation och innovationscentrumet Leap for Life. En sådan välfungerande samverkan, i kombination med den forskning kring artificiell intelligens (AI), maskininlärning och hälsodata som finns vid Högskolan, ger goda förutsättningar för en framgångsrik innovationshubb. Högskolan i Halmstads del i innovationshubben kommer att projektledas av Leap for Life, i nära samarbete med Högskolans forskningscentrum för hälsodata och AI, Health Data Centre.

– Halland spelar en viktig roll i vårt nationella samarbete och vi har gjort många storsatsningar de senaste åren inom hälsodata, som vi nu kommer att kunna använda oss av. Att sprida erfarenheter, skapa värde och ny kunskap, stötta små och medelstora bolag och offentlig sektor både nationellt och internationellt i omställningen till modern vård och omsorg känns oerhört spännande och roligt, säger Anne-Christine Hertz, verksamhetsansvarig vid Leap for life.

Text: Christa Amnell
Bild: Anna-Frida Agardsson

Health Data Swedens 18 samarbetsparter

Blekinge Digital Health, Bron Innovation, DigitalWell Arena, eHealth Arena, EIT Digital, EIT Health, Future Position X, Högskolan i Halmstad/Leap for Life, Karolinska Institutet, KTH (koordinator), Linnéuniversitetet, Livsmedicin, Region Stockholm, RISE, Stockholm Science City, Stockholms universitet, STUNS Life Science, Uppsala universitet (UU).

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt