Sök

Kultur i skolan som ett kitt för inkludering och hållbarhet

Den nationella konferensen inom Nätverket för estetiska ämnen i lärarutbildning (NEÄL) hölls vid Högskolan i Halmstad torsdag 13 oktober och fredag 14 oktober. Temat för konferensen var estetik och social hållbarhet.

60 deltagande forskare och lärare från Umeå i norr till Malmö i söder utbytte erfarenheter och tog del av aktuell forskning inom området. Kulturskolan i Halmstad och Funkisfestivalen medverkade under konferensen med sceniska inslag.

”Konferensen bidrog med nya perspektiv gällande inkludering, kritiska reflektioner kring normer och betydelsen av att bredda estetiska preferenser i lärarutbildningar inom det estetiska fältet.”

Märtha Pastorek Gripson, universitetslektor vid Akademi för lärande, humaniora och samhälle, Högskolan i Halmstad

Kulturella uttryck som ögonöppnare

Två gästföreläsare från Norges tekniska och naturvetenskapliga universitet medverkade, professor Rose Martin, som hade fokus på dans och filosofie doktor Björn Terje Bandeluen, som hade fokus på musik.

Vid ett av de mer praktiska inslagen på konferensen visades hur digital teknik kan användas som redskap för inkludering inom kultur. Det var Sophia Alexandersson, konstnärlig ledare på ShareMusic&Performing Arts, ett nationellt kunskapscenter för konstnärlig utveckling, och Peter Larsson, musiker och skådespelare som berättade om detta.

Teresia Vigil-Lundhal och Maria Diephuis, ämneslärare i dans och musik vid Fryshuset gymnasium, höll en workshop på temat sexuella samtycken, som var mycket uppskattad. Worskshopen lyfte de konstnärliga och estetiska uttryckssätt som är betydelsefulla vid implementering av skrivningen om sexualitet, samtycke och relationer i skolan som finns i den nya läroplanen för gymnasiet. 

En grupp personer som tittar på en stor teckning på golvet

Teresia Vigil Lundahl och Maria Diephuis från Fryshusets gymnasium problematiserade sexuella samtycken under en workshop.

Nya perspektiv på inkludering och normer

Märtha Pastorek Gripson, universitetslektor inom innovation och estetik vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle och samordnare för konferensen sammanfattar de två dagarna med att konstatera att de viktiga frågorna som togs upp fick nytt ljus.

– Konferensen bidrog med nya perspektiv gällande inkludering, kritiska reflektioner kring normer och betydelsen av att bredda estetiska preferenser i lärarutbildningar inom det estetiska fältet. Samtalen och presentationerna under konferensen har utmanat det som tas för givet, säger Märtha Pastorek Gripson.

– Framöver behöver vi inom såväl forskning som undervisning fundera vidare kring vad kvalitet är och kan vara, utifrån ett vidgat perspektiv.

Text: Jenny Högström

Bild: Albin Edin

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt