Sök Stäng

Ny satsning på kompetensutveckling för yrkesverksamma

Högskolan i Halmstad har beviljats ett nytt EU-finansierat projekt om kompetensutveckling för yrkesverksamma. Projektet – Skills Halland – ska pågå under två år med start nu i februari, och drivs i samverkan med TEK Kompetens och Region Halland. Utbildningsinsatserna handlar om digitalisering, automatisering och hållbarhet.

”För Högskolan blir det allt viktigare att bidra till det livslånga lärandet och till omställning i arbetslivet.”

Anders Nelson, tillförordnad prorektor vid Högskolan.

En skyskrapa i glas syns till vänster från grodperspektiv. TIll höger en svart pelare, också i grodperspektiv, men högskolan i halmstads logotyp i toppen. Foto

ESF-rådet (Europeiska socialfonden) har beviljat Högskolan i Halmstad 13,2 miljoner kronor för ett projekt om kompetensutveckling som riktar sig till cirka 200 deltagare i ett 30-tal halländska företag inom industri och besöksnäring.

Bygger vidare på erfarenheter

Skills Hallands projektteam består av medarbetare vid Högskolan i Halmstad och TEK Kompetens, och erfarenheter från ESF-projektet Kompa Halland som avslutades vid årsskiftet tas till vara.

– För TEK Kompetens känns det naturligt att fortsätta att samverka med både Högskolan och Region Halland och bidra till att stärka Halland ytterligare. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företag med strategisk kompetensutveckling, att analysera vilka kompetenser man har i dag, och framför allt att tänka till kring vad det är man behöver i en omställning. Skills Halland kommer att hjälpa företagen med just detta, säger Nasim Oveissi, utvecklare och projektledare på TEK.

Strategisk kompetensutveckling och organisatoriskt lärande

Skills Halland tar sin utgångspunkt i en analys som visar att organisationer och företag i Halland inte i tillräckligt stor utsträckning arbetar strategiskt med kompetensutveckling. Yrkesverksamma behöver uppdatera sin kompetens, särskilt inom de snabbt föränderliga områdena digitalisering, grön hållbarhet och automation. Den halländska industrin utgörs till stor del av små och medelstora företag, ofta som underleverantörer till större industriföretag. För sådana företag är kompetensutveckling avgörande för att utvecklas.

Projektets målgrupp omfattar även företag och anställda inom besöksnäringen, där det finns ett stort behov av kompetensutveckling, främst inom digitalisering och hållbarhet.

– Det är viktigt att lyssna på företagen. Det vi ser från tidigare analyser, och genom våra kontinuerliga dialoger med företag, är att man önskar djupare kompetens inom specifika områden, säger Nasim Oveissi.

Samproduktion för kompetensutveckling

Projektet har en tydlig målbild för individers livslånga lärande. Här har högskolor och universitet ett viktigt uppdrag, inte minst genom att dela med sig av kunskap. Högskolan i Halmstad har redan ett betydande utbud av kvalificerade utbildningar som riktar sig specifikt till yrkesverksamma. Genom Skills Halland kan Högskolan vidareutveckla sådana satsningar i samverkan med andra aktörer, såsom TEK Kompetens och Region Halland. Ett av delmålen i projektet är att skapa en modell för samproduktion som kan matcha utbud och efterfrågan av kvalificerad kompetensutveckling. Ambitionen är att en sådan modell kan leva kvar även efter projektets avslut i januari 2025.

– För Högskolan blir det allt viktigare att bidra till det livslånga lärandet och till omställning i arbetslivet. Många yrkesverksamma har tagit del av de kurser som vi har tagit fram under de senaste åren för att stärka sin kompetens. Genom Skills Halland kan vi utveckla ytterligare kurser som är relevanta i den snabba samhälls- och teknikutvecklingen, säger Anders Nelson, tillförordnad prorektor vid Högskolan.

Text: Matts Skagshöj
Bild: Joachim Brink

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt