Sök

EU-finansierat projekt ska stärka AI-kompetens för företag i Halland

Högskolan i Halmstad och HighFive Innovationsarena beviljas ett nytt EU-finansierat projekt för att stärka konkurrenskraften och kompetensen inom artificiell intelligens (AI) bland företag i Halland – Innovationsplattform AI Halland.

”Plattformen har redan hjälpt många företag att integrera AI-teknik i sina verksamheter och detta nya stöd kommer att möjliggöra för fler företag att dra nytta av de senaste innovationerna inom AI.”

Stefan Byttner, professor i informationsteknologi

Högskolan i Halmstad och HighFive Innovationsarena vidareutvecklar det unika kompetenscentrum inom människocentrerad AI som organisationerna har utvecklats tillsammans de senaste åren. I en ny stor satsning som går under namnet Innovationsplattform AI Halland är målsättningen att ytterligare stärka innovationskapaciteten hos företag i regionen genom att erbjuda kompetens, verktyg och processer för hur AI, tjänstedesign och datadriven innovation kan bidra till affärsutveckling och nya konkurrenskraftiga erbjudanden.

– Detta är en fantastisk möjlighet för alla företag i regionen som är intresserade av att utforska potentialen med AI. Plattformen har redan hjälpt många företag att integrera AI-teknik i sina verksamheter och detta nya stöd kommer att möjliggöra för fler företag att dra nytta av de senaste innovationerna inom AI, säger Stefan Byttner, professor i informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad.

Tre personer i ljusa kläder sitter i en trappa och konverserar. Bild.

Pontus Wärnestål, Anna Petersson och Stefan Byttner vill stärka innovationskapaciteten hos företag i regionen. Foto: Dan Bergmark

Genom satsningen förstärks Högskolan i Halmstads och HighFive’s position som nationell föregångare inom området människocentrerad AI genom att koppla samman forskare, experter och små och medelstora företag. Detta är extra viktigt för en region som Halland som främst utgörs av små och medelstora bolag som ofta har en låg grad av forsknings- och innovationskapacitet, menar Anna Peterson, Innovationschef på HighFive:

– Möjligheterna med AI har fullkomligen exploderat den senaste tiden och det känns viktigare än någonsin att fokusera på just människocentrerad AI. Hur ska företagen ta sig an alla dessa möjligheter och hur bygger vi tillförlitliga, användarvänliga system som förstärker människors förmåga snarare än att automatisera bort den? Det handlar om att identifiera, konkretisera och skapa prototyper för värdeskapande AI-lösningar med ett människocentrerat designfokus i samarbete med forskare och testmiljöer inom Högskolan i Halmstad.

Investering på 13 miljoner kronor gör att företag kan utforska AI

Ett av programmen som kommer köras inom ramen för satsningen är AI.m vilket ger bolag en unik möjlighet att utforska möjligheterna med AI.

– Att delta i AI.m är en utmärkt möjlighet att utforska synergin mellan AI och människocentrerad design i ett effektivt workshopformat, där vi utforskar hållbara och meningsfulla värden för företag, samtidigt som vi fokuserar på kundbehov och realistiska positiva effekter, säger Pontus Wärnestål, biträdande professor i informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad.

Projektet omsätter 13 miljoner kronor och finansieras av Tillväxtverket (Regionalfonden), Region Halland, Högskolan i Halmstad och HighFive. För projektets operativa ledning och samordning står HighFive.

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt