Sök

Högskolan i Halmstad värnar den akademiska friheten

Med anledning av den debatt som på senare tid har förts i medier kring en av Högskolans forskare, Frida Stranne, vill Högskolan i Halmstad slå fast att forskningens frihet är grundläggande i ett demokratiskt samhälle och skyddas av grundlagen.

”Vi lever i en tid då den akademiska friheten inte längre går att ta för given och en av de största utmaningarna utgörs av hot och hat som riktar sig mot forskare som presenterar resultat som väcker populistiska grupperingars ogillande.”

Måns Svensson, professor i rättssociologi och chef för Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Lärosätena har enligt högskolelagen ett tydligt uppdrag att ”samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verka för att den kunskap och kompetens som finns vid högskolan kommer samhället till nytta.” (högskolelagen, 1992:1434, 1 kap 2 §). Frida Stranne, forskare vid Högskolan i Halmstad, och hennes författarkollega Trita Parsi har i samband med sin nyligen utgivna bok ”Illusionen om den amerikanska freden” (Ordfront förlag) utsatts för personangrepp, påhopp och hat. Måns Svensson, professor i rättssociologi och chef för Akademin för lärande, humaniora och samhälle vid Högskolan i Halmstad, har skrivit ett öppet brev till Ulf Niklasson, chefredaktör för Hallands Nyheter, som ett svar på den artikel som publicerades den 2 juni på tidningens ledarsida. Brevet har skickats till Hallands Nyheter och publiceras också här på Högskolans webbplats som ett uttryck för Högskolan i Halmstads oro kring rådande debattklimat och dess påverkan på forskningens frihet, och forskarnas vilja att sprida sina forskningsresultat och delta i samhällsdebatten.

Högskolan i Halmstads entré. Foto.

Öppet brev till Ulf Niklasson, chefredaktör för Hallands Nyheter

”Den 2 juni 2023 publicerar Hallands Nyheter en artikel på ledarsidan, som är författad av tidningens politiska chefredaktör Maria Haldesten. Artikeln är starkt kritisk mot forskaren Frida Stranne, verksam vid Högskolan i Halmstad, som nyligen publicerat boken ”Illusionen om den amerikanska freden” (Ordfront förlag) tillsammans med den Washingtonbaserade säkerhetspolitiska rådgivaren Trita Parsi.

Så långt är allt väl. Samhällsvetenskaplig forskning ska, liksom all forskning, ifrågasättas och diskuteras. Jag inser även att man som politisk redaktör och opinionsbildare får utstå väldigt mycket ogillande och eventuellt, som ett resultat, tycker att även andra får lära sig att tåla verbalt stryk. Men artikeln i Hallands Nyheter den 2 juni går, ur Högskolans perspektiv, över gränsen för vad som kan ses som rimligt.

Det är illa nog att en medarbetare offentligt utsätts för grova personangrepp, ogrundade insinuationer och dessutom får klä skott för åsikter som hon upprepat förklarat inte är hennes. Men det är också ytterst problematiskt att Hallands Nyheter, genom Haldesten, förefaller ge uttryck för att Högskolan borde censurera, eller åtminstone inte ge spridning åt, resultat och analyser som inte accepteras av den rådande politiska konventionen. Ett sådant synsätt riskerar att gynna odemokratiska krafter och lägga grunden för ökad faktaresistens. Vi lever i en tid då den akademiska friheten inte längre går att ta för given och en av de största utmaningarna utgörs av hot och hat som riktar sig mot forskare som presenterar resultat som väcker populistiska grupperingars ogillande.

Jag vill med det här brevet vädja till dig, Ulf Niklasson, om att du i din roll som chefredaktör står upp för den akademiska friheten, på samma sätt som jag antar att du värnar den publicistiska friheten. Vi bör inte acceptera att landets ledarsidor används som hävstänger för näthat mot forskare vars analyser inte stämmer med den egna agendan. Bemöt argument med bättre argument och avstå från kränkande personangrepp och spridande av konspirationsteorier.”

Måns Svensson

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt