Sök Stäng

Högskolan i Halmstad inrättar nytt forsknings­program för att möta hållbarhets­utmaningar

Högskolan inrättar ett nytt forskningsprogram inom fokusområde Smarta städer och samhällen. Programmet ProActS (Promoting resource efficiency, co-creative Actions, and Innovation for Sustainable transition) möter samhällsutmaningar relaterade till cirkularitet och hållbarhet.

”Vi tar ett brett, mångvetenskapligt grepp kring hållbarhetsfrågor, och tanken är att programmets forskning ska komma studenterna till gagn genom ett ökat fokus på resurseffektivitet och cirkularitet.”

Pia Ulvenblad, docent i företagsekonomi och forskningsprogramledare

Boxar i kartong i olika färger, föreställande FN:s globala mål för hållbar utveckling, är placerade ovanpå varandra. Foto.

Globala målen i FN:s Agenda 2030.

Forskningsprogrammet samlar forskare inom företagsekonomi, energiteknik, miljövetenskap, humaniora, informationsteknik, innovationsvetenskap och samhällsvetenskap från Högskolans samtliga akademier för att tillsammans med aktörer utanför akademin ta sig an utmaningar kring bland annat energi, vatten, livsmedel och klimatförändringar.

Forskning som svar på samhällets utmaningar

Forskningsprogrammet tar ett brett grepp kring hållbarhet och forskningen inkluderar både miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

– Vi står inför stora samhällsutmaningar vad gäller klimat och resurshantering. För att klara dessa utmaningar måste forskare från olika akademiska områden samlas för att utveckla lösningar, säger Pia Ulvenblad, docent i företagsekonomi och forskningsprogramledare, och fortsätter:

– Forskningsprogrammet syftar till att utforska och lösa samhällsproblem som handlar om att använda resurser på ett cirkulärt sätt, samtidigt som vi tillsammans skapar nya möjligheter och digitala lösningar för att styra dessa processer. För att förstå och ta itu med utmaningarna kring cirkulär resursanvändning och hållbarhet behöver vi arbeta multidisciplinärt och kombinerar olika forskningsområden, kunskaper och färdigheter inom områden som rör miljön, samhället och ekonomin.

Forskningen inom ProActS utförs i nära samverkan med det omgivande samhället, både offentlig verksamhet, icke-statliga organisationer och näringsliv. Programmet syftar också till att utveckla Högskolans utbildningar.

– Vi tar ett brett, mångvetenskapligt grepp kring hållbarhetsfrågor, och tanken är att programmets forskning ska komma studenterna till gagn genom ett ökat fokus på resurseffektivitet och cirkularitet, säger Pia Ulvenblad.

– ProActS tar ett mångvetenskapligt grepp om viktiga hållbarhetsfrågor. Jag tycker att det är mycket positivt att Högskolan nu har ett långsiktigt forskningsprogram där forskare från olika vetenskapliga discipliner och ämnen samlas för att ta sig an en av vår tids största utmaningar, säger Högskolans rektor Susanna Öhman.

Forskningsprogrammet är en del av Högskolans satsning på mångvetenskapliga forskningsprogram för att stärka lärosätets profil. Beslutet att inrätta programmet har fattats av rektor, efter rekommendation av Högskolans forsknings- och utbildningsnämnd.

Text: Christa Amnell
Bild: Dan Bergmark

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt