Sök Stäng

Pontus Wärnestål blir ny vicerektor

Pontus Wärnestål blir ny vicerektor med ansvar för samverkan, innovation och hållbarhet vid Högskolan i Halmstad. Han är biträdande professor i informationsteknologi och kombinerar tjänstedesign och artificiell intelligens med en stark drivkraft för praktiskt lärande och forskningsbaserad utbildning. Den 1 mars tillträder han sitt nya uppdrag.

”Jag är väldigt glad att få utse Pontus Wärnestål till vicerektor. Han kommer att komplettera högskoleledningen på ett utmärkt sätt, inte minst med sin breda förankring i både akademi och näringsliv.”

Susanna Öhman, rektor

Pontus Wärnestål blir den 1 mars ny vicerektor med ansvar för samverkan, innovation och hållbarhet vid Högskolan i Halmstad.

– Jag är väldigt glad att få utse Pontus Wärnestål till vicerektor. Han kommer att komplettera högskoleledningen på ett utmärkt sätt, inte minst med sin breda förankring i både akademi och näringsliv. Han har använt sina olika erfarenheter i framgångsrikt samverkansarbete, och är verksam inom ett av våra mest profilerade områden, AI-forskning, där vi vill fortsätta att utveckla god samverkan, säger rektor Susanna Öhman.

Teori och praktik hand i hand

Pontus Wärnestål har varit verksam vid Högskolan i Halmstad sedan 2012, och har genom åren även haft olika deltids- eller heltidsanställningar i näringslivet, till exempel på designbyrån InUse och AI-byrån Eghed. I grunden är han kognitionsvetare, med en doktorsexamen från Linköpings universitet år 2007 i datalingvistik fokuserad på interaktiva tjänster. Han har ett starkt engagemang för att stärka sambandet mellan akademisk forskning och praktisk tillämpning, vilket speglas i hans arbete för att integrera praktisk erfarenhet i både utbildning och forskning vid Högskolan.

År 2014 fick han den prestigefyllda internationella utnämningen ”Best of CHI” (Computer Human Interaction, en konferens och community för forskningsfältet) för innovativ forskning om deltagande design för digitala tjänster för barn som har överlevt cancer.

Pontus Wärnestål har också utvecklat en poddbaserad kurs inom människocentrerad maskininlärning och driver designspåret i Högskolans ambitiösa utbildningsprogram för yrkesverksamma, MAISTR, där det bland annat ingår kurser i AI och design för cirkulära affärsmodeller och etisk design.

– Det är särskilt intressant och nyttigt att samverka med företag för livslångt lärande och utveckla relevant utbildning som får effekt här och nu, säger Pontus Wärnestål.

Pontus Wärnestål blev 2019 utnämnd till excellent lärare och driver utveckling i gränslandet mellan lärande, samverkan och digitalisering. Han har gett ut boken ”Design av AI-drivna tjänster” på Studentlitteratur, som används som kurslitteratur på flera lärosäten både i Sverige och utomlands.

Vill främja samverkan och innovation

– Jag är mycket glad för uppdraget som vicerektor, där jag vill fokusera på att utveckla och fördjupa relationerna mellan Högskolan i Halmstad och olika regionala samt nationella aktörer, säger Pontus Wärnestål.

Uppdraget som vicerektor är treårigt med möjlig förlängning och omfattar 50 procent av heltid. Utöver detta kommer Pontus Wärnestål att fortsätta att arbeta med undervisning och programutveckling inom människocentrerad AI och tjänstedesign för både campusstudenter och yrkesverksamma i exempelvis MAISTR, utbildningarna Digital design och innovation och Tillämpad AI samt på masterprogram och forskarutbildning.

– Min vision är att främja samverkan och innovation och därigenom göra Högskolan i Halmstad till en ännu starkare aktör inom högre utbildning och forskning där akademisk excellens möter samhällelig relevans och bidrar till hållbar utveckling, säger Pontus Wärnestål.

Text: Selma Sedelius

Bild: Dan Bergmark

Excellent lärare

Excellent lärare är en akademisk titel för pedagogisk meritering. Titeln excellent lärare tilldelas den lärare som i ett prövningsförfarande bedömts ha uppnått en avsevärt högre nivå av pedagogisk skicklighet, motsvarande de kriterier som Högskolans forsknings- och utbildningsnämnd har beslutat om.

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt