Sök

Högskolans hedersdoktor Maj-Britt Sandlund har gått ur tiden

Högskolan i Halmstad har nåtts av beskedet att hedersdoktor Maj-Britt Sandlund har gått ur tiden. Maj-Britt Sandlund promoverades till hedersdoktor i hälsa och livsstil år 2013. Hon hade en central roll i att Halland och Halmstad fick en högskola, och hon har genom åren varit mycket engagerad i Högskolans utveckling och profilering.

Kvinna med doktorshatt. Foto.

Maj-Britt Sandlund promoverades till hedersdoktor vid Högskolan i Halmstad 2013. Bild: Anders Andersson

Maj-Britt Sandlund var starkt engagerad i profileringen och utvecklingen av Högskolan i Halmstad.

Promoverad till hedersdoktor 2013

Så här löd motiveringen till Maj-Britt Sandlunds hedersdoktorat:

”Som byrådirektör vid den regionalekonomiska enheten på länsstyrelsen i Halland i början på 1970-talet tog Maj-Britt Sandlund initiativet att bilda N-kommittén för eftergymnasial utbildning i Halland. Kommittén arbetade för att Halmstad skulle bli en av de nya högskoleorterna. Hennes insatser var centrala för att det 1976 fattades beslut om att högskoleutbildning skulle förläggas till Halmstad (det tog ytterligare sju år innan det definitiva beslutet togs om att inrätta Högskolan i Halmstad).

Från 1971 tills hon 1985 lämnade länet för att bli generaldirektör på Socialstyrelsen var Maj-Britt Sandlund starkt engagerad i profileringen och utvecklingen av Högskolan. I sin roll som länsråd, för övrigt Hallands första kvinnliga länsråd, bidrog hon till att göra Högskolan till den viktiga motor i länets utveckling som hon förutspådde i början av 1970-talet.

Under åren 1985–1988 var Maj-Britt Sandlund generaldirektör på Socialstyrelsen. Hon återvände sedan till Halmstad och var 1990–1995 länsdirektör för Arbetslivsfonden i Halland. Även under denna period hade Maj-Britt Sandlund stark koppling till Högskolan och då framför allt till den arbetsvetenskap som höll på att etablera sig vid Högskolan.”

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt