Sök

Högskolan i Halmstad leder vägen mot tillämpning av AI i vården

Högskolan i Halmstad är en av de drivande krafterna bakom forskning om artificiell intelligens (AI) i vården. Det blir tydligt när AI Sweden publicerar sin nya AI-strategi. Lärosätets forskning om implementering av AI inom hälso- och sjukvården kan bli vägledande för utvecklingen av AI i Sverige.

”De senaste åren har Högskolan i Halmstad tagit en ledande roll inom det här området.”

Jens Nygren, professor och fokusområdesledare för Hälsoinnovation

I förra veckan presenterade AI Sweden en strategi för hur AI ska utvecklas och användas i Sverige. Strategin ska ses som en grundläggande analys och ett strategiskt stöd för beslutsfattare i alla olika sektorer. Tanken är att den ska vara vägledande för politiker, företagsledare, beslutsfattare, tjänstepersoner och förändringsledare. I strategin läggs stor vikt vid storskalig implementering av AI, inte minst inom sjukvården – ett område som Högskolan i Halmstad är ledande inom.

– Strategin belyser särskilt vikten av att vi nu tar till oss, anpassar och nyttjar de förmågor som kommer med AI. Då blir Högskolan i Halmstads roll som skapare och spridare av denna kunskap viktig, säger Markus Lingman, överläkare och strateg på Region Halland samt adjungerad professor vid Högskolan i Halmstad, som har varit med och tagit fram strategin.

”Vi ligger i framkant”

Högskolan i Halmstad står i dag för en betydande del av forskningen i Sverige inom området AI i vården – särskilt när det rör implementering och tillämpning.

– Det stämmer att vi ligger i framkant när det gäller forskning kring implementering av AI inom hälso- och sjukvården. Tidigare har forskningen huvudsakligen fokuserat på utveckling, validering och utvärdering av AI-applikationer, men i takt med att de teknologiska landvinningarna har utvecklats har förväntningarna ökat på att utveckla mer kunskap och metoder för att stödja implementering i praktiken och här har Högskolan i Halmstad utvecklat en ledande roll, säger Jens Nygren.

En läkare håller i en surfplatta. Foto.

Nära samarbete med vården

Jens Nygren menar att en av de saker som utmärker Högskolans forskning är att man har värdesatt samverkan och utveckling kring metoder och stöd för implementering för att främja mer evidensbaserade och systematiska tillvägagångssätt.

– För att lyckas krävs nya metoder som är anpassade till de specifika utmaningar som förknippas med införande och användning av AI i vården och som bland annat rör tillit, transparens och etiska konsekvenser, säger Jens Nygren.

Centralt för Högskolans forskning är även samarbetet med olika intressenter inom näringslivet och vården.

– Genom att bidra till ett holistiskt och samarbetsinriktat tillvägagångssätt vid implementering kan vi bidra till att det görs betydande framsteg när det gäller att förverkliga potentialen hos AI inom hälso- och sjukvårdsområdet, säger Jens Nygren och tillägger:

– Vi kan på så vis dessutom vara med och sätta standarden för framtida forskning.

Text: Lovisa Essunger och Jens Nygren

Bild: iStock

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt

  • Jens Nygren

  • Fokusområdesledare för Hälsoinnovation