Sök

Utbildnings­ministern nöjd efter besök på Högskolan i Halmstad

Utbildningsminister Mats Persson gjorde ett lärosätesbesök på Högskolan i Halmstad i dag och fick ta del av både utmaningar och framgångar. Bland de exempel som lyftes fram fanns programmet IT-forensik och informationssäkerhet, samarbetet med Region Halland inom informationsdriven vård, samt utbildning och samverkan inom människocentrerad AI.

”Ni har en tydlig roll som ett profilerat lärosäte. Ni har hittat er nisch i systemet och ni gör det bra.”

Mats Persson, utbildningsminister

En man och en kvinna står bredvid varandra och och ler in i kameran. Foto

Högskolans rektor Susanna Öhman och utbildningsminister Mats Persson.

– Ni har en tydlig roll som ett profilerat lärosäte. Ni har hittat er nisch i systemet och ni gör det bra, sade utbildningsministern efter mötet.

Rektor Susanna Öhman gjorde en allmän presentation av Högskolans utbildning och forskning, och beskrev bland annat hur Högskolan har arbetat aktivt med sitt utbildningsutbud utifrån både söktryck och samhällets behov, och att Högskolan har ett ökande söktryck, inte minst inom bristyrken.

Högskolan tidig med utbildning inom IT-forensik

Som exempel på detta presenterades utbildningsprogrammet IT-forensik och informationssäkerhet, som tidigt förutsåg vikten av ökad kompetens inom IT-forensik i samhället och samtidigt har lyckats mycket väl med att attrahera studenter – både män och kvinnor, yngre och äldre.

Även Högskolans ökade söktryck till lärarutbildningarna väckte ministerns intresse, och han ställde många frågor om den korta kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) för personer med akademisk examen som i en försöksverksamhet läser in pedagogisk behörighet för lärarexamen på endast två terminer.

– Den korta KPU:n är intressant. Jag tror att detta är framtiden, sade ministern och påminde om att regeringen har tillsatt en utredning om åtgärder för att utveckla lärar- och förskollärarutbildningarna i syfte att höja utbildningarnas kvalitet och yrkenas status och attraktivitet.

Utbildningsministern blev också positivt överraskad över hur stor andel av Högskolans utbildning som sker på campus, hela 82 procent.

AI i samverkan med näringslivet

Pontus Wärnestål är vicerektor och biträdande professor i informationsteknologi. Han presenterade Högskolans olika satsningar inom AI-området som i hög grad tas fram och görs tillsammans med näringsliv och arbetsmarknad, bland annat de korta kurserna för yrkesverksamma inom MAISTR, och AI.m, den innovationsprocess för halländska bolag som Högskolan driver tillsammans med innovationsarenan HighFive.

– Det är oerhört viktiga med dialogen mellan industri och lärosäte. Det här självförtroendet som ni har, det gläder mig, sade Mats Persson, som ställde flera frågor bland annat om hur kursinnehåll tas fram och hur industrin kan formulera och spela in sina behov.

Ministern och högskoleledningen diskuterade också utmaningar, som exempelvis de ökande kostnaderna för lokaler, pensioner och säkerhet. Ministern konstaterade att det kommer att vara tuffa år framöver för många myndigheter, men tyckte sig också se att Högskolan i Halmstad är väl rustad för att klara kommande utmaningar.

Text: Selma Sedelius

Bild: Ida Fridvall

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt