Sök

Hans-Erik Eldemark får Högskolans nyinstiftade pris för samverkan och innovation

I 27 års tid har eldsjälen Hans-Erik Eldemark fungerat som en brygga mellan studenter, forskare och näringslivet. Han har nästintill outtröttligt stärkt Högskolans relationer och samarbeten med omgivande samhälle. Vi känner igen honom med ett leende på läpparna och med Ipaden under armen, delaktig i många av Högskolans projekt och möten. I dag, i samband med akademisk högtid, belönades Hans-Erik Eldemark med Högskolan i Halmstads pris för samverkan och innovation 2017.

”Det känns stort! Jag är tacksam, samtidigt som jag känner stor ödmjukhet. Det är så många som har bidragit till Högskolans samverkan och innovation, inte bara jag.”

– Hans-Erik Eldemark

”Alla möten är en förmån”

Hans-Erik Eldemark drivs främst av studenternas glädje och nyfikenhet. Han trivs bäst i möten med människor och att få vara med i utveckling av idéer till innovationer.

– Samverkan är lika aktuell för såväl grundutbildning som forskning, och har både en intern och extern dimension. Begreppet innovation kan definieras som en ständig rörelse och medveten önskan att utveckla och underlätta vår dagliga tillvaro. Det kan göras på flera olika plan, till exempel gällande jämställdhet, etik och miljö, säger Hans-Erik Eldemark.

På frågan om vad framgångsreceptet är för lyckad samverkan svarar han:

– Nyfikenhet och öppenhet. Att gå utanför ramarna, ordna möten och att bry sig. Men viktigast av allt är nog att ha en övergripande kännedom om spelarna som finns att tillgå, forskare, studenter, näringslivsaktörer och finansiärer. För lyckad samverkan gäller det att matcha ihop rätt spelare med varandra och med omvärldens trender och behov. Alla möten vi har är en förmån, tycker jag.

Porträttbild på man framför glasvägg

Hans-Erik Eldemark har haft många olika uppdrag på Högskolan under årens lopp. Nu jobbar han främst som innovationsrådgivare för forskning och som lärare.

Lockades av den pigga och nya Högskolan i Halmstad

En tid efter sin examen i elektroteknik vid Chalmers, när Hans-Erik Eldemark arbetade med ett utvecklingsprojekt på Ericsson i Stockholm, såg han jobbannonsen från Högskolan i Halmstad.

– Högskolan var redan då känd för att utveckla innovatörer. Jag lockades av det pigga och nya lärosätet, och en flytt till västkusten passade vår familj bra.

Året var 1990 och Hans-Erik Eldemark blev snabbt engagerad i dåvarande Utvecklingsingenjörslinjen.

– Det var nog startskottet för vårt samverkansarbete. Eftersom det behövdes skarpa projekt för utvecklingsingenjörernas examensarbeten, besökte vi företag i regionen och uppmuntrade dem att samarbeta med Högskolan. Vi började bygga upp den databas av näringslivskontakter som används än i dag.

Samverkan främjas i våra nya miljöer

Hans-Erik Eldemark har haft många olika uppdrag på Högskolan. Han har undervisat i bland annat innovation och entreprenörskap, datorteknik och datorkommunikation. Han handleder ingenjörer i deras examensprojekt, är innovationsrådgivare för forskning och har ofta juryuppdrag där han bedömer innovationsfrågor. Hela tiden med målet att agera katalysator för nya idéer och utvecklad samverkan.

– Våra nya labb och arenor är viktiga för Högskolans samverkan framöver. Vi måste jobba för kreativitet och det krävs öppna ytor för möten över gränserna. Alla har något att tillföra, det gäller bara att ta det tillvara. Samverkan kommer att integreras ännu mer i vår verksamhet de kommande tio åren, och Högskolans roll som förmedlare av vetenskapligt förankrad kunskap kommer att förstärkas, spår Hans-Erik Eldemark.

Grannskapets unga tv-reparatör

Vi backar tillbaka ytterligare några år till Hans-Erik Eldemarks barndom för att förstå var drivkraften och engagemanget kommer ifrån.

– Jag har alltid skapat nya saker. När jag var liten byggde jag mycket med lego. Efter hand stoppade jag in elektronik i meccano och byggde mekatroniska grejer.

Under sin uppväxt i Hyltebruk körde han omkring på sin moped med en låda fylld av komponenter och reservdelar för att kunna laga grannskapets tv-apparater.

– Min största passion var att laga trasiga prylar – en sysselsättning som jag gärna skulle återuppta, säger Hans-Erik Eldemark.

Hyltebruk är fortfarande en viktig plats för Hans-Erik Eldemark. Där ligger familjens skogsgård, dit han åker för att få lugn och ro.

– Där sitter jag gärna under lönnen och funderar. I tystnad.

Text: Louise Wandel

Bild: Dan Bergmark

Motivering till utnämningen

Hans-Erik Eldemark, universitetsadjunkt vid Akademin för informationsteknologi, tilldelas 2017 års pris för samverkan och innovation vid Högskolan i Halmstad. Han är en generös eldsjäl och inspiratör som med energi, glöd och entusiasm framgångsrikt har skapat kontakter och nätverk som har lagt grunden för otaliga innovativa projekt i samverkan mellan studenter och företag. Han har också starkt bidragit till fruktbara relationer mellan forskare och aktörer inom nyttiggörande och kommersialisering av forskning. Hans-Erik Eldemarks insatser på Högskolan i Halmstad har genomförts oförtröttligt under ett kvarts sekel.

Om priset för samverkan och innovation

Priset ska uppmärksamma framgångar och insatser som har att göra med nyttiggörande, innovation och samverkan. Priset delas ut till den person eller grupp av personer som har varit särskilt framgångsrik i – att genom samverkan – utveckla och stärka samhällsnyttan i Högskolan i Halmstads utbildning och forskning. Priset delas ut för första gången år 2017 och ska delas ut årligen.

Publicerad

kontakt

Dela