Sök

Satsning på 21 miljoner ska göra sjukvården mer digital

Digga Halland, ett halländskt samverkansprojekt för att öka den digitala kompetensen inom vård- och omsorgssektorn, får 21 miljoner kronor från Europeiska socialfonden. Högskolan i Halmstad, Region Halland och de halländska kommunerna står bakom den gemensamma ansökan som Strukturfondspartnerskapet i Västsverige nu beviljat.

– Projektet är ett fantastiskt exempel på vad vi kan uppnå med samverkan mellan Hallands kommuner, Region Halland och Högskolan, säger Lena-Karin Erlandsson som är chef för Akademin för hälsa och välfärd vid Högskolan i Halmstad.

”Kompetensutveckling är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra den digitalisering som är nödvändig för att möta framtidens utmaningar.”

– Dag Hultefors

Ska möta den digitala utvecklingen

Digga Hallands syfte är att genomföra kompetenshöjande insatser för medarbetare inom vård- och omsorgssektorn i Halland, för att öka förutsättningarna att möta utvecklingen inom digitaliseringsområdet. Projektet bygger vidare på det nära utvecklingssamarbetet mellan Högskolan och offentliga aktörer inom vård- och omsorgssektorn i Halland som etablerats under det senaste decenniet.

– Digga Halland är ett projekt som ligger helt rätt i tiden. Kompetensutveckling är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra den digitalisering som är nödvändig för att möta framtidens utmaningar och skapar förutsättningar för medarbetarna, till största delen kvinnor, att vara med och forma sin egen digitala arbetsmiljö, säger Dag Hultefors, ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott i Region Halland och vice ordförande i Strukturfondspartnerskapet i Västsverige.

Illustration med silhuetter av ett stort antal människor mot en grå bakgrund

Projektet Digga Halland verkar mot bakgrund av de utmaningar som finns inom vård- och omsorgssektorn, bland annat ett ökat antal äldre, stigande kostnader och svårigheter att rekrytera personal. Bild: Istock

Vård- och omsorgstagare i fokus

Projektet Digga Halland verkar mot bakgrund av de utmaningar som finns inom vård- och omsorgssektorn, bland annat ett ökat antal äldre, stigande kostnader och svårigheter att rekrytera personal.

– Digitala tjänster och arbetssätt är viktiga verktyg för att möta dessa utmaningar och skapa en jämlik vård och omsorg med hög kvalitet. Vi som samverkar i projektet hoppas att detta ska leda till att de som arbetar i verksamheterna ser nya möjligheter och att de i sin tur kan bidra till fortsatt utveckling inom området, säger Lena-Karin Erlandsson.

Genom att öka medarbetarnas kunskap om digitaliseringen förväntas vård- och omsorgstagarna samt deras närstående, medarbetarna själva samt hela vård- och omsorgssektorn få mesta möjliga nytta av digitala tjänster och arbetssätt.

Projektet består av olika arbetspaket. Ett av dessa är en gemensam webbaserad utbildningsinsats för personal. Därutöver har varje samverkanspart ansvar för var sitt arbetspaket som övergripande består av att utveckla verksamheterna mot mer digitala arbetssätt.

Text: Karin Bergstrand

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela