Sök

Matematikstipendium delades ut för första gången

I fredags, under Högskolans stora avslutningsdag, delades för första gången stipendiet ”Till Georgis minne” ut. Stipendiet gick till tre studenter på Högskolan, som bland annat har visat särskilt intresse för matematik och som även har bidragit till andra studenters ökade intresse för ämnet.

Tre nyutexaminerade belönades

Det vimlade av avslutningsfina studenter och personal i Digitalt laborativt centrum, DLC, när stipendierna om 10 000 kronor vardera delades ut till tre studenter. Stipendierna gick till Elin Espling, programmet grundlärare åk 4–6, Frida Femling, programmet Civilingenjör i datateknik, och Louice Lundvall, föreskollärarutbildningen. Alla tre tar nu examen från Högskolan. Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapernas didaktik och vicerektor för grundutbildning, överlämnade stipendier och blommor till de tre stipendiaterna.

Tre studenter står med blommor och diplom.

Elin Espling, Frida Femling och Louice Lundvall, mottagare av stipendium Till Georgis minne 2018.

En uppskattad lärare

Stipendierna kommer från en gåva från föräldrarna till en tidigare anställd på Högskolan.

– Georgi Tchilikov arbetade under flera år som lärare i matematik på Högskolan i Halmstad. Den 12 september 2010 avled Georgi efter en tids sjukdom, han blev 43 år. Georgi tyckte mycket om sitt arbete och levde för det. Han fanns alltid där för att hjälpa sina studenter och han var en mycket uppskattad lärare och kollega, berättade Pernilla Nilsson.

”Matematik har för mig alltid var roligt och stimulerande. Då jag arbetar med barn har jag insett att många andra inte känner likadant och detta vill jag förändra. Jag vill att fler ska se glädjen i matematiken.”

– Elin Espling, stipendiat

Georgi Tchilikov var en omtyckt lärare som ofta hade en kö med studenter utanför arbetsrummet, berättade Pernilla Nilsson under stipendieutdelningen. Hans föräldrar vill se en fortsättning på sonens goda vilja att hjälpa studenter. De har därför donerat 350 000 kronor till Högskolan, pengar som årligen ska delas ut som stipendier till studenter som under sin utbildning har studerat matematik.

Kriterier för stipendiet ”Till Georgis minne”

I dialog med Georgi Tchilikovs föräldrar har Annalena Holm, universitetsadjunkt, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Mikael Hindgren, universitetslektor, Akademin för informationsteknologi, samt Pernilla Nilsson, vicerektor för grundutbildning, formulerat kriterier för stipendiet.

Kriterier, presumtiva stipendiater ska:

  • ha för avsikt att avsluta sina studier 2017/2018 och under sin studietid ha visat intresse för samt prov på goda ämneskunskaper i matematik
  • ha visat särskild empati för andra studenters behov av stöd i sitt lärande i matematik
  • ha bidragit till att öka intresset för matematik bland andra studenter samt deras förmåga att lösa problem gärna i samarbete med andra.

En stor ära

Stipendierna var mycket uppskattade av stipendiaterna:

– Det känns som en stor ära att få stipendiet! Jag blev så glad! sa Elin Espling, och fortsatte:

– Matematik har för mig alltid var roligt och stimulerande. Då jag arbetar med barn har jag insett att många andra inte känner likadant och detta vill jag förändra. Jag vill att fler ska se glädjen i matematiken.

Att göra en helomvändning

Även Frida Femling blev väldigt glad.

– Att få stipendium känns lite som en ”comeback”. Jag hade svårt för matten på gymnasiet men har gjort en helomvändning, Jag fick ett superdriv att jag skulle klara matten, och det gjorde jag. När jag senare började på Högskolan blev det lite av en chock att matten var så svår. Men jag satt länge och pluggade varje dag, och efter ett tag blev matematik mitt favoritämne. Jag gillar matematik för att det är problemlösning, och jag gillar själva räknandet. Det är metodiskt, du går från steg till steg och under tiden som du löser uppgiften ser du att det kommer att mynna i något bra, säger Frida Femling.

Louice Lundvall säger att hon blev väldigt förvånad över utmärkelsen:

– Det är väldigt roligt att få stipendiet. Jag tycker att det är roligt med teknikutvecklingen, och teknik och matematik går lite hand i hand. Det är viktigt att även de yngre barnen kommer i kontakt med inte bara siffror, utan även exempelvis programmering, symmetri och mönster. Det är det som gör att jag är extra intresserad av matematik.

Text och bild: Kristina Rörström

Motiveringar

Elin Espling har visat ett genuint intresse både för elevers och medstudenters lärande. Elin har en entusiasm och drivkraft som ger andra inspiration och energi. Elin har under matematikkursen bidragit till ett gott klimat i klassrummet. Hon har varit ambitiös och vetgirig och avslutat matematikkursen med goda studieresultat. Hon har varit en förebild och positiv ledare. Hon har framfört konstruktiv kritik på ett ödmjukt sätt i syfte att utveckla matematikkursen. Elin har visat ett särskilt intresse för att arbeta med resonemangsförmågan genom att förändra sociomatematiska normer i klassrummet.

Frida Femling har varit målmedveten under sina egna matematikstudier och har i sin roll som SI-ledare (Supplementary Instructions) framgångsrikt bidragit till andra studenters lärande i matematik. Frida är driven och duktig på det mesta och har till exempel drivit ett företag parallellt med studierna. Frida fick Fåhré-priset för bästa examensarbete på ingenjörsprogram under UTEXPO 2018 och är en omtyckt SI-ledare där hon hjälper andra studenter. Hon slutar nu efter tre år på programmet Civilingenjör i datateknik för fortsatta masterstudier på Chalmers entreprenörsskola där hon fick en av 30 platser bland över 400 sökande.

Louice Lundvall Med sin fördjupade förståelse för matematik för våra yngsta medverkar Louice Lundvall till ett matematikkunnande med begrepp och aktiviteter som kommer att få betydelse för matematiken längre fram för både barn och kollegor. Hon har i lektionssammanhang bidragit med kreativitet och nytänkande kring arbetssätt och former för att utveckla intresse för matematik för alla klasskamrater.

Publicerad

kontakt

Dela