Sök

Vård- och omsorgspersonalens digitala resa har börjat

En resa har nu påbörjats där personalen inom vård och omsorg i Halland kommer att vara med och skapa morgondagens digitala arbetsplats. Syftet är att stärka personalens ställning på arbetsmarknaden.

Miljonsatsningen Digga Halland, som är ett halländskt samverkansprojekt med finansiering från Europeiska socialfonden, har precis kommit i gång och kommer fram till våren 2020 att genomföra olika insatser för att kompetens­utveckla vård- och omsorgspersonal. Projektet ska öka den digitala kompetensen inom vård- och omsorgssektorn. Digga Halland består av olika delprojekt där några regiontäckande insatser, som exempelvis en webbutbildning för personalen, ska genomföras.

”Det är otroligt viktigt att medarbetarna erbjuds kompetensutveckling, så att de kan vara med och påverka förändringarna och omställningen på sin arbetsplats.”

– Lena German Millberg, projektledare Digga Halland

– Vi har precis gått in i projektets genomförandefas, efter att under en period ha satt ramarna för projektet, berättar Lena German Millberg som är projektledare för Digga Halland.

Hon är själv utbildad distriktssköterska och vårdlärare och betonar hur viktigt det är att medarbetare blir involverade i den förändring som sker inom vård och omsorg.

Personalen vet oftast bäst vad som behövs och hur arbetssätt kan förbättras för att underlätta deras arbete. Det är otroligt viktigt att medarbetarna erbjuds kompetensutveckling, så att de kan vara med och påverka förändringarna och omställningen på sin arbetsplats, säger Lena German Millberg. 

Digitalisering förutsättning för fortsatt hållbar vård och omsorg

Personal som jobbar i den halländska vården står inför en utmaning när samhällets digitala utveckling driver på behovet av att använda digitala tjänster/verktyg/hjälpmedel för att förbättra verksamheternas prestation och omfattning. För att långsiktigt kunna fortsätta leverera hållbar vård och omsorg behöver digitaliseringen och den digitala kompetensen bland medarbetarna utvecklas.

I Halland har ett välfungerande samarbete byggts upp under de senaste åren där kommuner, Region Halland och Högskolan i Halmstad tillsammans har funnit gemensamma vägar, bytt erfarenheter och skapat kunskap om hur verksamheterna ska förbereda sig på den digitala förändringsprocessen inom vård och omsorg.

Nu riktas strålkastarna tydligt på medarbetaren som ska få chansen och möjligheten att stärka sin ställning på arbetsmarknaden genom att erbjudas olika kompetensutvecklingsinsatser inom digitalisering.

Digga Halland ett unikt projekt

Under kommande år kommer projektet Digga Halland att arrangera och genomföra olika aktiviteter för personalen. Vad som gör projektet unikt är att hela regionen genomför projektet tillsammans. Det finns flera liknande projekt i Sverige, men inget samverkansprojekt är identiskt med Digga Halland – där kommunerna, regionen och Högskolan i Halmstad arbetar utifrån en gemensam agenda och ambition att stärka vård- och omsorgspersonalens ställning på arbetsmarknaden.

Den digitala resan har börjat!

Text: Petra Lindström

Publicerad

kontakt

Dela