Sök

5,7 miljoner kronor tilldelas projekt för att digitalisera Halmstad

Högskolan i Halmstad, Halmstads stadsnät och RISE har tillsammans tilldelats 5,7 miljoner kronor av Vinnova för fortsatt utveckling av smarta, tekniska lösningar som kan möta några av framtidens samhällsutmaningar.

Utsikt över Halmstad. Foto.

Bild: Ida Lövstål

Högskolan i Halmstad, Halmstads stadsnät och RISE (Research Institutes of Sweden) har gemensamt påbörjat ett projekt för innovationssatsningar inom IoT (Internet of Things). Projektet har tilldelats 5,7 miljoner kronor av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, fram till år 2021. Målet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för företag och offentlig sektor att genomföra utvecklingssatsningar inom IoT. Dessa investeringar kommer att vara av största vikt för att kunna möta några av de framtidsutmaningar som samhället står inför. Prioriterade områden i projektet är klimat och miljö, hälsa samt en ökad digitalisering.

– Vi är väldigt glada för detta projekt, vilket möjliggör både en nationell och internationell positionering av Halmstad inom området. För Högskolan i Halmstad ligger projektet helt i linje med Elektronikcentrums, och hela Högskolans, profil inom smarta städer och samhällen. Vår kompetens för att utveckla IoT-tjänster kommer att stärkas, säger Magnus Clarin, chef för Akademin för informationsteknologi på Högskolan i Halmstad.

I Vinnovas motivering för anslagsbeslutet lyftes framför allt att projektet har ”bedömts ha en stark aktörskonstellation med kommunala bolaget Halmstads stadsnät som testbäddsutvecklare i samverkan med RISE och Högskolan i Halmstad samt med digitaliseringsansvariga, deltagande förvaltningar och kommunalägda bolag, vilket bedöms borga för att digitaliseringen kan göra nytta i den kommunala verksamheten”.

Mätkammare för EMC-testning. På bilden en kamera samt ett mätbord. Foto.

Elektronikcentrum i Halmstad är, utöver en samverkansarena för elektronikutveckling, även en testkammare för elektromagnetisk kompabilitet (EMC) där företag kan testa sina produkter för en effektivare produktutveckling. Bild: Joachim Brink

Utveckling mot en smartare kommun

Redan denna vinter (2018–2019) ska IoT-sensorer användas för att rapportera om var och hur mycket det har snöat i kommunen. Sensorerna kommer att möjliggöra både besparingar och effektivisering för kommunens snöröjning. I stället för att åka till en plats för att se om det har snöat eller inte, kan sensorerna ge en direktrapportering om snöläget.

– Detta innebär en mycket välkommen möjlighet att accelerera arbetet med Halmstad som en smart kommun. Med den här satsningen på digital infrastruktur får både kommunen och det lokala näringslivet helt nya verktyg för att med moderna arbetssätt arbeta mer effektivt och att använda sina resurser på bästa möjliga sätt, säger Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande i Halmstad.

Halmstads stadsnät har under många år byggt upp en fiberinfrastruktur för kommunens medborgare, företagare och kommunala verksamhet. I takt med att digitaliseringen och teknikutvecklingen ger stora möjligheter till effektiviseringar och nya tjänster kommer Halmstads stadsnät att bedriva digitaliseringen av Halmstads kommun.

– För oss är det naturligt och självklart att vi är en aktiv del i att driva utvecklingen av IoT både inom kommunkoncernen, men även för samhället inom kommunen i övrigt såsom näringsliv, högskola och övrig offentlig verksamhet. Det här projektet ger oss utökade möjligheter att driva på utvecklingen mot en smartare kommun, säger Yngve Kihlberg (C), styrelseordförande i Halmstads stadsnät AB.

Text: från Halmstads stadsnäts pressmeddelande 190115

Vinnovas beslutsmotivering för den beviljade ansökan

”Ansökan handlar om att skapa bättre förutsättningar för företag och offentlig sektor att genomföra utvecklings- och innovationssatsningar inom Internet of Things för att möta de prioriterade samhällsutmaningarna: klimat och miljö, hälsa och en ökad digitalisering. Ansökan har i konkurrens med andra bedömts ha en stark aktörskonstellation med kommunala bolaget Halmstads stadsnät som testbäddsutvecklare i samverkan med RISE och Högskolan Halmstad samt med digitaliseringsansvariga, deltagande förvaltningar och kommunalägda bolag, vilket bedöms borga för att digitaliseringen kan göra nytta i den kommunala verksamheten. Det bedöms vidare vara positivt att förutom teknik även testa tjänster, samordning såväl som affärsmodeller.”

Vad är IoT – Internet of Things?

Internet of Things, eller sakernas internet, kan vara vardagsföremål som hushållsapparater, kläder och accessoarer, men även maskiner, fordon och byggnader, med inbyggd elektronik och internetuppkoppling, vilket gör att de kan styras eller utbyta data över nätet.

Sakerna kan kontrolleras och delge information från andra platser, vilket underlättar för integration med datasystem och kan resultera i högre effektivitet och exakthet. När sakernas internet innehåller sensorer blir det exempel på något som kallas för cyberfysiska system, som till exempel intelligenta hus, smarta elnät och intelligenta transportsystem.

Publicerad

kontakt

Dela