Sök Stäng

Unik samverkan över länsgränsen om digitalisering

I både Halland och Skåne pågår det projekt för att höja den digitala kompetensen bland medarbetare inom vård och omsorg. Nu sluter projekten samman i en konferens med tema ”Är digitalisering svaret?”.

”Den här konferensen är en unik möjlighet för vård- och omsorgspersonal att samlas över länsgränsen och diskutera möjligheter och utmaningar i sitt arbete, nu och i framtiden.”

Lena German Millberg, projektledare Digga Halland

Samverkanskonferens DigiLitt och Digga Halland


Två ESF-projekt med fokus på digitalisering

Europeiska socialfonden (ESF) finansierar de båda projekten Digga Halland och DigiLitt.kom som ska höja den digitala kompetensen (litteraciteten) bland medarbetare inom vård och omsorg. Syftet är att öka förutsättningarna att möta den digitala utvecklingen. Bakgrunden till projekten är de utmaningar som finns inom vård- och omsorgssektorn, med bland annat allt fler äldre, stigande kostnader och svårigheter att rekrytera personal. Att digitalisera är ett sätt att möta utmaningarna.

Jessica Arvidsson, regional projektledare för DigiLitt.kom, menar att konferenser likt denna är bra tillfälle för medarbetare från olika kommuner att träffas.

– När vi insåg att det fanns två ESF-finansierade projekt som är så närliggande varandra såväl tematiskt som geografiskt tänkte vi att vi måste ta tillfället i akt och arrangera något tillsammans. Konferensen ser vi som ett bra tillfälle att föra samman människor från olika kommuner och låta oss gemensamt reflektera över de viktiga frågeställningar som väcks i samband med den ökade digitaliseringen av vård och omsorg, säger Jessica Arvidsson.

Lena German Millberg, projektledare för det halländska projektet Digga Halland, instämmer och menar att det är en unik möjlighet för vård- och omsorgspersonal att samlas över länsgränsen och diskutera möjligheter och utmaningar med sitt arbete, nu och i framtiden.

Är digitalisering svaret?

Konferensen kommer att utgå från frågeställningen ”Är digitalisering svaret?”. Sakkunniga från olika områden kommer att svara på frågan utifrån sin expertis eller sitt perspektiv. De flesta är redan överens om att svaret på frågan är ja, ändå är det viktigt att kritiskt reflektera över vad som bör digitaliseras, menar Jessica Arvidsson och Lena German Millberg.

– Vi är inga bakåtsträvare som vill hämma utvecklingen men vi är övertygade om att det i samband med digitaliseringen av vård och omsorg behövs en ständigt närvarande ”konstruktiv skepticism”. Att vi ställer fler nyfiket kritiska frågor och tar ett extra andetag innan vi kör på. Bara för att vi kan digitalisera det mesta innebär det inte att vi ska, säger Jessica Arvidsson.

– Det är viktigt att ta till vara digitaliseringens möjligheter, men det är inte alltid den bästa lösningen. Att lyssna på vilka förutsättningar patienter, brukare och kunder har att använda tekniken är en avgörande faktor som vi måste ta hänsyn till när vi ställer oss frågan om digitalisering är svaret. Med våra projekt vill vi öka den digitala kompetensen hos medarbetarna på olika vis, där det inte bara handlar om att lära sig att hantera digital teknik, utan även att reflektera kring utvecklingen med målgruppen i fokus, säger Lena German Millberg.

Testhörna med digital teknik

På konferensen kommer de cirka 250 medarbetarna från Halland och Skåne att få chansen att testa digital teknik i en testhörna som arrangeras av Hälsoteknikcentrum Halland. Medicinrobot, medicinskåp och en digital planeringstavla är ett axplock ur utbudet som besökarna kommer att kunna testa och prova under konferensen.

Konferensen äger rum den 11 september på Högskolan i Halmstad.

Om projekten

Digga Halland

Digga Halland är ett samverkansprojekt som ska genomföra kompetens­höjande insatser för medarbetare inom vård- och omsorgssektorn i Halland. I projektet ingår Region Halland tillsammans med de halländska kommunerna. Syftet är att öka förutsättningarna att möta den digitala utvecklingen. Projektet pågår mellan augusti 2018 och juli 2020.
Läs mer om Digga Halland Länk till annan webbplats.

DigiLitt.kom

Projektet syftar till att höja den digitala litteraciteten bland medarbetare inom vård- och omsorgsverksamheter i nio sydsvenska kommuner. Digital litteracitet handlar om den sammantagna bilden av individers attityd, medvetenhet, förmåga och förutsättningar att möta den övergripande digitaliseringen och arbetet med digitala verktyg.
Läs mer om DigiLitt.kom Länk till annan webbplats.

Publicerad

kontakt

Dela