Sök

Över 7 000 medarbetare inom vård och omsorg lär sig grunderna i digitalisering

I Halland är vi på god väg att digitalisera verksamheter, organisationer och processer. För att lyckas måste medarbetarnas digitala kompetens utvecklas. Genom projektet Digga Halland ges nu över 7 000 vård- och omsorgs­medarbetare möjligheten att genom en webbutbildning öka sin digitala kompetens och upptäcka vilka möjligheter som digitalisering ger.

”Genom utbildningen har min förståelse ökat för nyttan och möjligheterna med digitalisering. Jag fick också svar på varför vi gör den här förändringen och mål att sträva emot.”

Emelie Friberg, sjuksköterska

Leende man i arbetskläder för vården håller i och titta på en ipad utomhus. Fotografi

Bild: Joakim Andersson

Utbildningen tar fart

Sedan ett år tillbaka pågår projektet Digga Halland som syftar till att öka den digitala kompetensen bland personalen inom Hallands vård- och omsorgsverksamheter. Flera utbildningar har redan hållits runt om i länet, utifrån lokala behov och satsningar. Nu är det dags att erbjuda en större personalgrupp samma möjlighet att göra webbutbildningen.

En som redan har tjuvstartat är Emelie Friberg, som arbetar som sjuksköterska i Kungsbacka kommun och även är digitaliseringscoach i Digga Halland.

– I utbildningen förklaras grundläggande vad digitalisering är och jag fick chansen att reflektera kring ämnet. Det var väldigt givande att kunna se vad andra medarbetare inom samma profession har svarat på övningarna och ta del av kollegors reflektioner. Utbildningen är nytänkande och jag som sjuksköterska har inte fått någon liknande utbildning tidigare.

Digitalisering handlar om mer än digital teknik

Utbildningen består av olika ämnen som alla har med digitalisering att göra. Det handlar om förändrade arbetssätt, etiska aspekter på digitalisering och ny digital teknik som öppnar upp för nya möjligheter inom vård och omsorg.

– Alla ämnen i webbutbildningen var mycket relevanta, speciellt det som handlade om kommunikation och det digitala mötet. Jag tyckte att kapitlet om framtiden och vart vi är på väg var väldigt spännande. Att använda drönare för blodtransporter känns inte så långt bort från verkligheten, tänker jag, säger Emelie Friberg.

Lena German Millberg, projektledare i Digga Halland, poängterar hur viktigt det är att personalen skaffar sig grundkompetens om vad digitalisering innebär och själva börjar ställa frågor kring vilka möjligheter och förändringar den kan få på deras arbetsplats.

– Jag ser fram emot att så många nu ska göra webbutbildningen. Det ligger ett gediget arbete bakom utbildningens framtagande och jag hoppas att Hallands vård- och omsorgspersonal upplever nytta med utbildningen. Det är en styrka att vi i Halland, genom samverkan, kan erbjuda samma grundutbildning till en stor del av all vård- och omsorgspersonal. Att vi blir mer digitala gör att vi kan möta kunder, patienter och brukare på ett bättre sätt, då deras krav förändras och bland annat ställer högre krav på personalens digitala kompetens.

Grupp människor runt ett konferensbord tittar på en bildskärm i bildens bakgrund, på vilken en presentation visas. I förgrunden står en dator som visar samma presentation. Fotografi


Anpassas efter behov

De flesta kommer att göra webbutbildningen enskilt, men vissa verksamheter har valt att samla personalgrupper och göra webbutbildningen i grupp. Det kommer att göras på olika sätt och anpassas till verksamheterna för att få ut mesta möjliga nytta av utbildningen och samtidigt gå ihop med den vardagliga planeringen.

Förutom att öka personalens kunskap om digitalisering, är förhoppningen att webbutbildningen ska inspirera till att vara med och påverka utvecklingen och att medarbetarna upptäcker nya möjligheter inom sitt yrke och sin arbetsplats. Emelie Friberg tipsar sina kollegor i Halland att verkligen investera tid i utbildningen.

– Ta dig tid att göra den här webbutbildningen noggrant. Det är en väldigt bra utbildning som ger dig väldigt mycket, och glöm inte hörlurar!

Text: Petra Lindström

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt