Sök

Kreativa samarbeten för ett smartare Halmstad

I fredags samlades över 200 personer med 24 nationaliteter för ett 48 timmar långt hackathon. Temat var ”Det smarta Halmstad” och deltagarna fick i grupper komma med lösningar på frågor med medborgarna i fokus.

”Det som händer när man blandar människor med olika kompetenser och bakgrund, men med ett gemensamt mål, är att de kommer fram till innovativa lösningar.”

Staffan Enting, innovationsrådgivare

Innovationsveckan startade i fredags, den 8 november, med ett mingel i Digitalt laborativt centrum (DLC) på Högskolan i Halmstad där deltagarna fick en presentpåse med innehåll från flera av de sponsrande företagen. Inledningstal höll Högskolans vicerektor Anders Nelson och kommunstyrelsens ordförande Jonas Bergman.

Öppet rum med personer som sitter i en gradäng. Foto.

Innovationsveckans hackathon samlade över 200 personer på Högskolan i Halmstad.

De olika frågorna presenterades under fredagskvällen och grupperna hade 48 timmar på sig att lösa var sitt case för att sedan presentera sin lösning på söndagen. Grupperna bestod av en blandning av kreativa personer med olika kompetenser, bland annat studenter från Högskolan, forskare, anställda inom Halmstads kommun, näringslivsaktiva, kommunens invånare och personer med internationellt perspektiv.

De frågor som grupperna hade att arbeta med var följande:

  • Hur skapar vi (inkluderande) mötesplatser i det smarta Halmstad?
  • Hur kan invånarna vara delaktiga i det smarta Halmstad?
  • Hur gör vi varandra tryggare i det smarta Halmstad?
  • Hur ska invånarna veta vad samhället har att erbjuda?
  • Hur ska samhället veta vad invånarna efterfrågar?

– Det som händer när man blandar människor med olika kompetenser och bakgrund, men med ett gemensamt mål, är att de kommer fram till innovativa lösningar, säger Staffan Enting, innovationsrådgivare Högskolan i Halmstad, till Sveriges Radio i en intervju.

Hackathonet avslutades på söndagen med att vinnarna presenterades. Team Unifier som bestod av Sebastian Larsson, Amir Hamza Jafari, Niklas Ekholm och Filip Lagerholm utsågs till vinnare av juryn. Deras lösning var att samla redan befintliga applikationer till en och samma plattform med information om bland annat jobb, parkeringsplatser, evenemang och trafikstörningar. Detta för att underlätta för kommunens invånare samt skydda deras integritet genom en inloggning via kommunen.

Text: Anton Salinas
Bild: Staffan Enting

Publicerad

kontakt

Dela