Sök

Region Halland och Högskolan i Halmstad i nationellt samarbete kring informationsdriven vård

Region Halland, Högskolan i Halmstad och Hallands kommuner etablerar tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och AI Innovation of Sweden en ny innovationsmiljö för att förbättra svensk sjukvård. Satsningen, som är finansierad av Vinnova, syftar till att utveckla hälso- och sjukvården till att bli mer informationsdriven, individanpassad och skalbar genom AI-tillämpning. Det sker i nära samarbete med offentliga, privata och akademiska parter.

”Sjukvårdens utmaningar behöver lösas genom tvärvetenskapligt samarbete, där framsteg inom AI-forskningen behöver kombineras med kunskaper om förutsättningar för en framgångsrik implementering och långsiktig utveckling i hälso- och sjukvården.”

Petra Svedberg, professor i omvårdnad

Vården står inför stora utmaningar som inte enbart kan lösas genom mer resurser eller av enskilda aktörer. Hur vi använder data och information i vården kommer spela en viktig roll för att lösa flera av sjukvårdens utmaningar. Det kommer att krävas både nya arbetssätt och samarbeten.

Region Halland och Högskolan i Halmstad ligger långt framme med arbetet inom informationsdriven vård, vilket också har väckt nationellt såväl som internationellt intresse. Genom den nya innovationsmiljön "Informationsdriven hälso- och sjukvård genom AI-tillämpning" sprids Hallands erfarenheter och lösningar till Karolinska sjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Region Örebro län, parallellt med att nya ledande initiativ identifieras och lyfts fram.

Markus Lingman, överläkare och utvecklingsstrateg i Region Halland:

– Möjligheten att bygga en sammanhållen, säker och effektiv vård ökar dramatiskt när man nyttiggör all den information som ständigt genereras. Genom att tillämpa de modernaste verktygen når vi nya insikter kring hur vi kan utveckla vården. Jag kallar det informationsdriven vård där fakta ligger till grund för våra prioriteringar, säger Markus Lingman.

Äldre kvinna i en sjukhussäng. En läkare i förgrunden med en dator i handen. Foto.

Informationsdriven vård spelar en allt viktigare roll för att lösa flera av sjukvårdens utmaningar.

– Finansieringen från Vinnova ser vi som ett viktigt kvitto på att vår strategi för att tillsammans utveckla framtidens vård och omsorg är lyckad. Vårt nära och okomplicerade samarbete här i Halland är verkligen unikt och forskare inom både AI och implementeringsvetenskap kommer arbeta nära varandra i projektet, säger Magnus Clarin, chef för Akademin för informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad.

– Viktiga aktörer, förutom innovationmiljöns officiella partner, är våra halländska kommuner. De är avgörande för miljöns helhet och för implementeringen av informationsdriven vård. Särskilt aktiva är Kungsbacka och Halmstads kommun, säger Magnus Clarin.

Tvärvetenskaplig ansats

Petra Svedberg, professor i omvårdnad vid Akademin för hälsa och välfärd, och Mattias Ohlsson, professor i informationsteknologi vid Akademin för informationsteknologi, är de från Högskolan involverade forskarna.

– Sjukvårdens utmaningar behöver lösas genom tvärvetenskapligt samarbete, där framsteg inom AI-forskningen behöver kombineras med kunskaper om förutsättningar för en framgångsrik implementering och långsiktig utveckling i hälso- och sjukvården, säger Petra Svedberg. Vi behöver förstå hur användning av data och information i vården kan främja kvaliteten i beslutsfattande, både i det enskilda patientmötet och vid prioriteringar på verksamhetsnivå.

Jens Nygren, professor och programchef för Högskolan i Halmstads profilområde Hälsoinnovation:

– Etableringen av en innovationsmiljö som fokuserar på utveckling och hållbar implementering av nya lösningar som bidrar till en mer informationsdriven vård kommer stärka vår förmåga att initiera mer forskning och samverkan med partners från akademi, näringsliv och offentlig sektor i linje med Högskolans profilering inom hälsoinnovation, säger Jens Nygren.

Text: Region Halland och Louise Wandel
Bild: iStock

Om samarbetet med en ny innovationsmiljö

Vinnova stöttar etableringen av fem visionsdrivna innovationsmiljöer för att möta viktiga utmaningar inom hälsoområdet. En av dessa fem innovationsmiljöer är "Informationsdriven hälso- och sjukvård genom AI-tillämpning" där Högskolan i Halmstad och Region Halland medverkar.

Etableringen finansieras med 10 miljoner per år, varav fem miljoner kommer från Vinnova och lika mycket från projektets deltagare. Medverkande i arbetet med en ny innovationsmiljö är inledningsvis AI Innovation of Sweden, SKL, Region Halland, Högskolan i Halmstad, samt Innovationsplatsen, Karolinska sjukhuset. Projektet pågår över fem år och under hela projekttiden kommer det ske ett aktivt arbete med att bjuda in och identifiera nya aktörer. Redan från start finns uttryckt intresse att bidra och delta från bland annat Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Sahlgrenska universitetssjukhuset (Västra Götalandsregionen), Region Örebro län, Örebro universitet, Halmstad kommun och Kungsbacka kommun.

Innovationsmiljön kommer att vara starkt knuten till Hälsoteknikcentrum Halland (HCH). Syftet med HCH är att genom samverkan mellan och inom akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle ytterligare utveckla Hallands särställning inom vården, stärka länets innovationskraft och bidra till en ökad tillväxt.

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt