Sök Stäng

Samverkan i fokus när praktiker och forskare inom socialt arbete möttes

Forskare och praktiker samlades i tisdags på Högskolan i Halmstad för en konferens i ämnet socialt arbete. Från scenen presenterade forskarna resultat och samverkansprojekt om bland annat socialarbetarens vardag, kunskap och kunskapsanvändning, äldre och åldrande samt hälsans sociala villkor. Eftermiddagen var indelad i två spår: forskning kring funktionsnedsättning respektive forskning kring våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

”En grundförutsättning för att skapa bra och relevant utbildning är en kombination av erfarenheter från praktiken och forskningsförankring. Vi på Högskolan behöver samverka med omgivande samhälle för att våra utbildningar ska bli moderna, relevanta och vila på en vetenskaplig grund.”

Anders Nelson, vicerektor

Det var en förväntansfull stämning när Sara Högdin, universitetslektor och ämnesansvarig för socialt arbete på Högskolan i Halmstad, hälsade de drygt 100 deltagarna från hela Halland välkomna till den första konferensen inom socialt arbete på Högskolan i Halmstad. Bakgrunden till konferensen är den viktiga roll som de halländska kommunerna och Region Halland spelar för det kommande socionomprogram som Högskolan planerar att starta under förutsättning att lärosätet får examensrättigheter, ett besked som förväntas komma i mitten av december i år.

Anders Nelson, vicerektor med särskilt ansvar för samverkan, innovation och internationalisering, poängterade i sitt tal vikten av samverkan kring starten av socionomprogrammet, och att Högskolans utbildning och forskning inom området präglas av personer verksamma i områdets praktik.

– En grundförutsättning för att skapa en bra och relevant utbildning är en kombination av erfarenheter från praktiken och forskningsförankring. Vi på Högskolan behöver samverka med omgivande samhälle för att våra utbildningar ska bli moderna, relevanta och vila på vetenskaplig grund, sade Anders Nelson.

Kvinna håller i en föreläsning och pekar på presentationen bakom henne

Janicke Andersson, universitetslektor i socialt arbete, föreläste om äldre och åldrande, om strukturell eftersläpning där människor förändras, men där strukturer, stereotyper och normer är desamma och påverkar hur vi beter oss.

En kompetensplattform för samverkan

Inför den kommande socionomutbildningen är arbetet med att skapa en kompetensplattform för samverkan, utbildning, verksamhetsutveckling och forskning inom det sociala området i gång. Med den formas en gemensam vision för att skapa långsiktig och hållbar samverkan.

– Samverkan i kompetensplattformen ska bidra till att möta era verksamheters behov av utveckling, och också kompetensförsörjning för framtiden. Den ska också bidra till Högskolans ambitioner att skapa en arbetslivsnära socionomutbildning och forskning kring området, konstaterade Gerry Andersson, samverkanskoordinator på Akademin för hälsa och välfärd på Högskolan.

Praktiknära forskning

Att samverkan är viktigt för forskning menade dagens första föreläsare, Pia Bülow, gästprofessor på Högskolan, som pratade om samproducerad forskning om samtalspraktiker i socialt arbete.

– De forskningsprojekt som jag har varit delaktig i och som är samproducerade och praktiknära, har börjat i skav och gnissel som finns i verksamheten. Forskningens fokus blir då på problem och hur man kan förbättra saker, sade Pia Bülow.

En del i kompetensutvecklingen inom det sociala området handlar om att undersöka var socialarbetare inhämtar ny kunskap. En nordisk studie visar att socialarbetare själva ser kollegor, handledare, chefer och den egna verksamheten som den viktigaste kunskapskällan, medan externa källor såsom tidskriftsartiklar, böcker, internet och media skattas som minst viktig. Den personliga interaktionen och diskussioner kring frågor är viktigare i socialarbetarens kunskapsutveckling än extern information som de söker utanför den egna arbetsplatsen.

– Genom forskning är det möjligt att hitta nya perspektiv, tankar och idéer, men det tar tid att omsätta det i praktiken. Kan vi genom att skapa forskning tillsammans bidra till att forskningen blir mer nära verksamheten och lättare kan appliceras? sade Helena Eriksson, universitetslektor i socialt arbete, i sin föreläsning Socialarbetarens kunskap och kunskapsanvändning.

På eftermiddagen delades deltagarna in i två spår med fokus på högaktuella forskningsfrågor: forskning kring funktionsnedsättning respektive forskning kring våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Här fick de lyssna till olika forskningsprojekt, och avsluta dagen med att delta i diskussionsforum kring ämnet.

Kvinna står vid ett podie och håller i en föreläsning

Carin Staland Nyman, universitetslektor, har en bakgrund som socionom och föreläste om hälsans sociala villkor: ”Hälsan är en central komponent när vi pratar hållbara samhällen och hälsofrågor är helt centrala för oss som människor”.

Ett behov av att blanda teori och praktik

Emma Selstad, metodstödjare i Halmstads kommun, som har ingått i arbetsgruppen som har jobbat med kompetensplattformen, tycker att socialtjänsten i Halmstad länge har saknat nära samarbete med Högskolan och har dålig kunskap kring vilka möjligheter som finns att samarbeta.

– Vi har behov av att komma närmare forskningen och ta del av det som sker kring teorin. Vi från praktiken kan dela med oss av det som vi ser till vardags och vilka klientgrupper och vilken problematik som är aktuell just nu. Om vi arbetar tillsammans – praktik och teori – tror jag att vi kan bli kloka ihop, menar Emma Selstad.

Kvinna står vid ett fönster med händerna i fickorna

Emma Selstad, metodstödjare i Halmstads kommun, har varit med i arbetet att utveckla ett socionomprogram och menar att socialtjänsten och Högskolan behöver arbeta mer tillsammans.

Att konferensen har deltagare från hela Halland är viktigt för att få ett brett samarbete och för att alla ska känna sig inkluderade i arbetet med att ta fram ett socionomprogram.

– Att vi samlats här i dag är otroligt viktigt både för socionomutbildningen och för vår forskning. Det är en avspark för det fortsatta arbetet med kompetensplattformen – vi kan inte bygga ett socionomprogram utan praktiker. Jag hoppas att de vill ta del av våra kunskaper och se att de har nytta av den i sin kompetensutveckling, sa Sara Högdin.

Text och bild: Hilda Liberg

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt