Sök

Mer tid åt digitalisering

I projekt Digga Halland, som får stöd från Europeiska socialfonden, har under två års tid kompetens­utvecklings­insatser för vård- och omsorgspersonal gjorts för att öka den digitala kompetensen inom sektorn. Projektet har nu beviljats förlängning som innebär mer tid åt att arbeta med digitalisering.

”Vi kan se en stor förändringsvilja bland personalen att arbeta med digitalisering.”

Lena German Millberg, projektledare

Digga Halland, som skulle ha avslutats i juli 2020, förlängs ytterligare sex månader för att möjliggöra att den digitala kompetensen hos vård- och omsorgspersonal i Halland stärks ytterligare. I praktiken innebär det bland annat att fler medarbetare kan göra Digga Hallands webbutbildning. Genom en förlängd satsning kan arbetet fortsätta med att involvera medarbetarna och göra dem delaktiga i den digitala utvecklingen. Likaså ges möjlighet att ta vara på alla kunskaper och erfarenheter som hittills har genererats under projektet, så att nya arbetssätt, metoder och digitala lösningar kan implementeras i ordinarie verksamhet.

– Det är väldigt glädjande besked om förlängd projekttid. Det ger oss möjlighet att arbeta vidare med Digga Hallands resultat och omsätta resultat i handlingsplaner för mer långsiktig effekt. Jag ser också stor potential och utrymme för oss att ta vara på medarbetarnas entusiasm och vilja till förbättringar inom vård och omsorg. Vi kan se en stor förändringsvilja bland personalen att arbeta med digitalisering, säger Lena German Millberg, projektledare.

Två kvinnor sitter framför en datorskärm, den ena kvinnan pekar på skärmen. Foto.

Medarbetare inom vård och omsorg i Halland får utbildning för att stärka sin digitala kompetens.

Digitalisering på agendan under två år

Inom Digga Halland har flera tusen medarbetare inom vård och omsorg i Halland fått utbildning i digitaliseringens grunder. I lärprocesser mellan samverkansparterna har utbyte skett av erfarenheter och kunskaper, och utmaningar har stötts och blötts för att komma framåt i digitaliseringsarbetet.

Flertalet minimässor, temadagar och utbildningsdagar har arrangerats i syfte att synliggöra digitaliseringens möjligheter och stödja förändringsprocesser. Olika digitaliseringsstöd i form av bland annat ambassadörer har arbetats fram och internutbildningar i olika digitala system såsom journalsystem, planeringssystem och läkemedelssignering har genomförts.

Europeiska socialfonden motiverar den förlängda projekttiden med att högre nivå av måluppfyllelse kan uppnås med mer projekttid.

Om Digga Halland

Digga Halland är ett samverkansprojekt med syfte att genomföra kompetens­höjande insatser för medarbetare inom vård- och omsorgssektorn i Halland. I projektet ingår de halländska kommunerna och Region Halland. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF).

Samverkan i Halland

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt