Sök

Förskollärarstudenter testar digitala verktyg i nationell testbädd

Högskolan i Halmstad är en del av den nationella testbädden Swedish Edtest. I går var det dags för den i Halmstad första workshoppen om digitala lärresurser. Inbjudna företag bidrog med sina digitala lärresurser, och förskollärarstudenter testade och utvärderade.

”Vi testar inte för att hitta den perfekta lärresursen, utan för att förskollärare och lärare ska få större kompetens i att själva välja verktyg.”

Hanna Elving, nationell projektledare för Swedish Edtest

Swedish Edtest handlar om att bidra till att digitala verktyg blir bättre samt att lärares kompetens att välja och värdera digitala läromedel – lärresurser – stärks. Workshoppen i går fokuserade på förskolan, där såväl förskollärarstudenters som förskollärares och förskoleelevers digitala kompetens kan öka genom detta utvecklingsprojekt.

– I den reviderade läroplanen för förskolan* lyfts digitalisering fram som en viktig del, och barn i förskolan ska få möjlighet att använda sig av, tolka och ifrågasätta digitala resurser, säger Marie-Helene Zimmerman Nilsson, Högskolan i Halmstads projektledare för Swedish Edtest.

fyra unga kvinnor sitter runt ett bord, i soffor, med en stor läsplatta mellan sig på bordet

Förskolärarstudenterna Johanna Isaksson, Julia Grattan, Maja Galvig Strandahl och Sandra Tollefsen testar spelet Mirror Painting (med god hand- och skärmhygien etc) och berättade att de just i stunden reflekterar över att det är viktigt att barnen här förbereds på att de ska rita tillsammans på skärmen, så att de inte blir osams senare, och att förberedelserna som behövs också beror på barnens ålder.

Studenterna bidrar till verktygen

Totalt under dagen, under en förmiddags- och en eftermiddagsworkshop, samlades uppåt 60 förskollärarstudenter tillsammans med två företag, Nuiteq och Weco Play, som inledde med att presentera olika verktyg och spel som de erbjuder. Flera företag hade anmält intresse att delta, och Edtests projektledare tillsammans med kursansvariga lärare, Kalle Jonasson och Anniqa Lagergren på Högskolan i Halmstad, valde ut företagen som bäst passade målen för kurserna till workshoppen.
Efter dagen samlas studenternas utvärderingar i Edtests nationella databas, liksom respons från exempelvis yrkesverksamma lärare vid andra testtillfällen.

– Bolagen som deltar kan få en rapport tillbaka, men framför allt får vi svar på om den metod som vi använder är rätt sätt att utvärdera på. Studenterna bidrar till att vi kan förfina våra utvärderingsverktyg, säger Hanna Elving, nationell projektledare för Swedish Edtest, och påpekar att Edtest är helt frikopplat från all typ av inköpsverksamhet.

Om Swedish Edtest

Edtest är en Vinnova-finansierad, nationell testbädd. I den ingår representanter från hela landet, och hela utbildningskedjan från förskola till högskola. Högskolan i Halmstad är den enda högskola som ingår.

Initialt, i ansökan till Vinnova, hette projektet Testbädd för edtech. Det nuvarande namnet, Swedish Edtest, betonar att hela Sverige är involverat, och att det handlar om att testa inom utbildning (ed står för education) snarare än att fokusera på tekniken (det vill säga ”tech”).

Två kvinnor sitter bredvid varandra med lite avstånd, leende, grå och svart bakgrund

Marie-Helene Zimmerman Nilsson, projektledare på Högskolan i Halmstad, och Hanna Elving, nationell projektledare för Swedish Edtest.

Ökad kompetens till pedagogerna

Hanna Elving berättar att fler högskolor än Högskolan i Halmstad har visat intresse för att vara med och testa och utvärdera lärresurser.

– Som blivande lärare och pedagog får du genom ditt deltagande själv ökad kompetens att köpa in verktyg. Vi testar inte för att hitta den perfekta lärresursen, utan för att förskollärare och lärare ska få större kompetens i att själva välja verktyg. Innovation måste drivas av lärarna själva i förskola och skola, och den här kompetensen är ett sätt för dem att göra det, säger Hanna Elving.

Forskaren Anna Åkerfelt, doktor i didaktik vid Stockholms universitet, utvecklar och forskar om metodverktyget som Edtest använder. Hon har också arbetat med Skolverket med begreppen kring digitala lärresurser. Kopplingen till Skolverket är överlag viktig, att ha gemensamma begrepp, metoder och att kunna lära av varandra.

Förskollärarstudenterna vid Högskolan i Halmstad kommer i höst att medverka i fyra Edtest-workshoppar genom lekkursen respektive estetikkursen som de läser. Mellan testtillfällena – workshopparna – har de VFU, verksamhetsförlagd utbildning alternativt VI-dagar**, vilket gör att kontakten mellan test och vardag i förskolan stärks för studenterna.

man i blå T-shirt står framför stor skärm och presenterar

Rune Elmstrøm från danska, Aarhus-baserade Weco Play, presenterade ett av företagets spel. ”Weco Play är med i dag, primärt därför att får vi en insikt i den svenska kulturen och möter direkt dem som är verksamma i den svenska förskolan. Vi får också input till spel som vi utvecklar, vi gör ungefär fyra spel om året, och kan även göra förändringar i existerande spel.”

Lärorik digital gemenskap

Efter den inledande presentationen drog studenterna på eget initiativ i gång testandet innan fikarasten ens är över. Flera mindre grupper var utspridda i lokalerna på DLC, Digitalt laborativt centrum, vid Högskolan i Halmstad.

– Den här digitala gemenskapen är väldigt lärorik och jag kan definitivt tänka mig att använda det här tankesättet i förskolan, kommenterar studenten Sandra Tollefsen.

Text och bild: Kristina Rörström

*Den reviderade läroplanen för förskolan heter Lpfö 2018
**VI-dagar står för verksamhetsintegrerade dagar som studenterna gör på förskolor.

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt