Sök

Talmannen i demokratisamtal med studenter i statsvetenskap

I dag besöker riksdagens talman Andreas Norlén Halland. Besöket är en del av riksdagens firande av demokratins genombrott för hundra år sedan. Ett möte med studenter på programmet Statsvetenskap – samhällsanalys och kommunikation var en del av talmannens agenda för dagen och studenterna hade många frågor på lut.

”Statsvetarstudenter tänker jag, har ett särskilt intresse av demokratifrågor och jag är glad över att kunna träffa studenterna från programmet Statsvetenskap – samhällsanalys och kommunikation, om än digitalt.”

Andreas Norlén, talman

Tidigare i eftermiddags samlades drygt 50 studenter, och även några universitetslektorer i statsvetenskap, från programmet i ett digitalt mötesrum för att lyssna till och ställa frågor till talmannen. Inför besöket i Halland hade talmannen själv önskat att få träffa studenter på programmet Statsvetenskap – samhällsanalys och kommunikation vid Högskolan i Halmstad.

Inspirera till samtal om demokrati

Riksdagens jubileum firar demokratins genombrott, men man vill också diskutera dagens demokratifrågor, gärna med ungdomar på gymnasieskolor och lärosäten, berättar talman Andreas Norlén inför besöket:

– Statsvetarstudenter tänker jag, har ett särskilt intresse av demokratifrågor och jag är glad över att kunna träffa studenterna från programmet Statsvetenskap – samhällsanalys och kommunikation, om än digitalt. Under de här resorna vill jag både fira demokratin och tala om den med så många människor jag bara kan. Riksdagen, och jag, vill inspirera till samtal om demokratins vikt och vilka utmaningar demokratin står inför.

mörkhårig man i kostym, sitter i soffa framför dator med många ansikten på - videomöte - och han har semlor på bordet

Andreas Norlén, talman i Sveriges riksdag, väntar i Halmstads slott på att mötet med studenterna ska börja.

Demokrati och pandemi

Under mötet, som hade rubriken ”Demokrati och pandemi – hur påverkar pandemin demokratin?” berättade talmannen inledningsvis om demokratiutvecklingen i Sverige som bakgrunden till sitt besök. Han pratade därefter om den omställning som gjordes i riksdagen i mars när pandemin slog till med full kraft.

– Det var aldrig något alternativ för mig att stänga riksdagen som man gjorde med parlament i andra länder, säger Andreas Norlén och lade också till att innehållet i riksdagsarbetet har varit detsamma det senast halvåret, men formerna annorlunda.

– Från en handfull till flera hundra digitala möten i veckan.

Andreas Norlén svarade sedan med engagemang och personlig prägel på många och skiftande frågor från studenterna. En fråga handlade om grundlagsförändringar för att möta eventuella framtida pandemier.

– Frågan är bra, men egentligen för tidigt ställd. Min spontana bedömning är att jag inte tror att grundlagsändringar är det första man behöver fundera över. Men man kanske ska skapa möjligheter för distansröstning, som man gjorde i Europaparlamentet? Eller inte? säger Andreas Norlén.

Att kliva fram och räcka upp handen

Andra frågor handlade om tips till framtidens byråkrater, centralt kontra lokalt beslutsfattande under pandemin, och tanken om mer digitaliserat politiskt arbete framöver.

Talmannen fick frågor om sin väg in i politiken – ett engagemang som inleddes i högstadieåldern och när han nästan 30 år senare fick frågan om att bli riksdagens talman tvekade han i ungefär en sekund, det var ett drömuppdrag. Ett direkt tips till dem som vill jobba med politik är att engagera sig, följa rapporteringen och fundera på var de egna värderingarna ligger, enligt Andreas Norlén.

– Demokrati bygger på att alla tar ansvar och jag vill uppmuntra alla er att ta ansvar och engagera er. Vill du jobba med partipolitik är mitt intryck att partierna i dag är mycket mer öppna än för trettio år sedan och släpper fram unga människor. Man brukar säga att man ska koka kaffe på partimöten i tio år först för att få olika uppdrag, men jag skulle säga att det inte längre stämmer. Kliv fram och räck upp handen så tror jag att du blir insläppt, säger Andreas Norlén som innan mötet avslutades bjöd in studenterna till sitt konto på Instagram.

– Följer du mig, följer jag dig.

Avslutningsvis tackade studenten Hilda Boström talmannen för att han hade tagit sig tid, gett inblick och bra tips.

Framtidens diplomater och politiker

Jette Trolle-Schultz Jensen är programansvarig på Statsvetenskap – samhällsanalys och kommunikation.

– Det kändes riktigt roligt att talmannen på eget bevåg hade hittat vårt program och specifikt uttryckt önskan om att möta studenterna på Statsvetenskap – Samhällsanalys och kommunikation. Att mötet får ske digitalt är faktiskt till vår fördel då studenterna i årskurs tre är på verksamhetsförlagda studier och då kan närvara ändå, säger hon och fortsätter:

– De studenter som i framtiden siktar på att jobba som exempelvis statstjänstemän, diplomater – eller varför inte som politiker – är alltid intresserade av fler perspektiv på demokrati. Det är helt rätt att fira och hålla demokratin levande genom att diskutera frågan med ungdomarna.

Text: Kristina Rörström
Bild: Länsstyrelsen i Hallands län

Talmannens besök i Halland samt demokratijubileet

Besöket i Hallands län genomförs i samarbete med landshövding Brittis Benzler.

För hundra år sedan beslutade riksdagen om att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män och de första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922. Under åren 2018–2022 firar riksdagen demokratins genombrott inom ramen för demokratijubileet.

Som ett led i firandet reser talman Andreas Norlén och de vice talmännen Åsa Lindestam (S), Lotta Johnsson Fornarve (V) och Kerstin Lundgren (C) runt i hela Sverige med demokrati som tema för besöken. Målet är att besöka alla 21 län under mandatperioden och inte minst att samtala med unga människor om demokrati. Besöken samordnas med att riksdagens vandringsutställning om demokratijubileet turnerar till länsmuseer och andra platser. På grund av coronapandemin anpassas höstens besök efter rådande läge.

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt