Sök

Digital succé när Digga Halland höll slutkonferens

Slutkonferensen Dela Digga Halland för projekt Digga Halland den 26 november var en glad tillställning för alla inblandade. Representanter från medverkande kommuner och regionen samt deltagare från hela landet var med när idéer, erfarenheter och goda exempel delades. Summan av kardemumman är två värdefulla år där digitaliseringsarbetet drivits framåt inom halländsk vård och omsorg.

Med konferensdeltagare från norr till söder avrundades projekt Digga Halland med en, som sig bör, väloljad digital konferens. Projektet har pågått i två och ett halvt år i syfte att öka den digitala kompetensen hos medarbetare inom vård och omsorg i Halland – vilket också skett, enligt berättelserna från slutkonferensen.

Konferensen besöktes av såväl projektdeltagare som andra digitaliseringsnyfikna från bland annat Halland, Stockholm och Gotland. De deltagare som medverkade i sändning fick uppleva den festliga stämningen i konferensens digitala green room. Moderator Rebecca Sellergren lotsade med vana och värme både medverkande och besökare genom dagens program.

Moderator Rebecca Sellergren.

Utöver programpunkterna var konferensens digitala utställning ett uppskattat inslag. I olika digitala rum fick besökarna möta de halländska kommunerna och Region Halland, för att ställa frågor, nätverka samt få reda på mer om delprojekten inom projekt Digga Halland.

Erfarenheter i kommuner och region

Efter en inledande tillbakablick av Lena German Millberg, projektledare för Digga Halland, delade de olika halländska kommunerna med sig av några av sina erfarenheter inom projektet.

Medverkande från kommunerna Kungsbacka, Laholm och Halmstad diskuterade hur de har jobbat med digitaliseringsstöd.

Hylte kommun, Halmstads kommun och Region Halland berättade om hur arbetet gått från post-it-lappar och pappersjournaler till digitala arbetssätt.

Falkenbergs kommun och Varbergs kommun delade sina erfarenheter av olika sätt att testa digital teknik och vilka framgångsfaktorer de sett. Slutsatsen var framför allt att medarbetarnas förståelse för nyttan med och lust att digitalisera är väldigt viktig.

Föreläsning om digital teknik i vård och omsorg

Judith Wolst, digital strateg, föreläste om hur man som medarbetare inom vård och omsorg kan använda teknik för att skapa ökad delaktighet, självständighet och trygghet inom vård och omsorg.

– De liv vi lever digitalt förändrar våra upplevelser och vad vi ser som självklart. Det förändrar också kraven som vi ställer på samhället och de företag som vi väljer att bli kunder hos. För att generalisera, så vill vi att digitala verktyg ska vara enkla att använda, skräddarsydda, tillgängliga, flexibla, ge svar direkt, och spara tid åt oss, sa Judith Wolst.

Hon spann även vidare på det faktum att många idag har olika privata digitala verktyg för att optimera sin hälsa, och önskade sig en utveckling av digitaliseringen inom vården där man som privatperson själv kan få del av de verktyg som vården använder.

Gemensam digital grund nu på plats i Halland

Dagen avslutades med att projektets resultat presenterades utifrån en enkätundersökning som medarbetarna gjort inom ramen för projektet, och så delades lärdomar från projektet i en paneldebatt.

Lena German-Millberg, projektledare Digga Halland.

Till sist avslutade Lena German Millberg med att konstatera att det nu finns en gemensam grund för digitaliseringen av vård och omsorg i Halland, att man som medarbetare därmed kanske ställer lite högre krav, och att verksamheterna behöver passa på att ta hand om de positiva effekterna.

Hon riktade också ett tack till alla inblandade:

– Det har varit en fantastisk dag, vilka medarbetare jag har haft i det här projektet! Utan er hade det inte blivit vad det blivit, sa Lena German Millberg.

Hon tackade också medverkande studenter, medarbetare och chefer i kommuner och region, samt projektets delprojektledare, taktisk grupp och styrgrupp.

Text: Karin Bergstrand
Bild: Petra Lindström

Publicerad

kontakt

Dela