Sök

Högskolan i Halmstad och Getinge Sterilization AB ingår strategiskt samverkansavtal

I takt med att samhället utvecklas allt snabbare och att de utmaningar som världen ställs inför sällan kan lösas av enskilda aktörer var för sig, ökar behovet av långsiktig gemensam kunskapsutveckling. Getinge Sterilization AB och Högskolan i Halmstad har samarbetat under många år inom både forskning och utbildning och fördjupar nu sitt partnerskap ytterligare genom ett tioårigt strategiskt samverkansavtal.

”Många av våra medarbetare har studerat på Högskolan i Halmstad och vi behöver ständigt rekrytera kompetenta personer för att Getinge ska fortsätta att vara världsledande.”

Harald Castler, president, Life Science, Getinge AB

Genom det strategiska avtalet vill Getinge AB och Högskolan tillsammans långsiktigt stärka och utveckla utbildning, forskning och innovation, särskilt inom digitalisering. Det kan till exempel handla om forskningsprojekt och tillgång till varandras labbmiljöer, infrastruktur och innovationssystem. Kompetensförsörjning och kompetensutveckling är också viktiga områden.

Tre män står bakom ett bord och tittar in i kameran. På bordet ligger papper och en av männen har en penna i handen. I bakgrunden syns informationsmaterial från Högskolan och Getinge AB. Foto

Högskolan i Halmstad och Getinge Sterilization AB har samverkat länge och fördjupar nu samarbetet genom ett strategiskt samverkansavtal. För en tid sedan signerade Högskolans rektor Stephen Hwang, Getinge Sterilization AB:s vd Niclas Jonasson och Life Sciences president Harald Castler avtalet.

– Många av våra medarbetare har studerat på Högskolan i Halmstad och vi behöver ständigt rekrytera kompetenta personer för att Getinge ska fortsätta att vara världsledande i branschen. Våra anställda behöver också kompetensutveckling och här är samarbetet med Högskolan i Halmstad mycket viktigt, säger Harald Castler, president, Life Science på Getinge AB.

Getinge Sterilization AB är specialiserat på tillverkning av sterilisatorer till läkemedelsindustrin och är en del av Getinge AB och affärsområde Life Science.

Ett av Högskolans profilområden är hälsoinnovation som är en tvärvetenskaplig, lärosätesövergripande forsknings- och utbildningssatsning. Syftet är att bidra med innovativa och hållbara lösningar på samhällsutmaningar inom hälsoområdet.

Samverkan för samhällsrelevans

Högskolan i Halmstads vision är att vara ett av de bästa lärosätena i Sverige när det gäller samverkan med näringsliv, offentlig sektor och ideell verksamhet.

– Långsiktiga, strategiska samverkansprocesser är en möjlighet för oss som högskola att bidra till samhällsutveckling och näringslivets konkurrenskraft genom de kunskaper som utvecklas här, samtidigt som det bidrar till att säkra forskningens och utbildningens relevans, säger Högskolans rektor Stephen Hwang.

Nya och befintliga samarbetsprojekt

Getinge AB och Högskolan i Halmstad har redan under många år samverkat inom olika områden. Ett exempel är projektet Clean Care som handlar om att minimera vårdrelaterade infektioner. I samband med undertecknandet av avtalet för en tid sedan, påbörjades diskussioner kring nya tänkbara projektområden. Nästa steg blir att genomföra ett antal workshoppar där medarbetare från Högskolan och från Getinge möts för att lära känna varandra och utforma gemensamma projekt som är relevanta för båda parter.

– Högskolan och Getinge har samarbetat länge. Ett formellt signerat avtal betyder att vi får kontinuitet i vårt samarbete, där det övergripande målet för oss är att vi utvecklar kompetenser som bidrar till att förstärka Getinges position inom digitalisering av produkter, tjänster och arbetsprocesser, säger Niclas Jonasson, vd för Getinge Sterilization AB.

Text: Lena Lundén
Bild: Dan Bergmark

Fotnot: Högskolan i Halmstad har sedan tidigare strategiska avtal/intentionsavtal med Stena Recycling, Länsstyrelsen i Halland, Halmstads Garnison, Falkenbergs kommun, Halmstads kommun och Region Halland.

Exempel på samarbeten mellan Högskolan i Halmstad och Getinge Sterilization

Projekt PRIME

Pablo del Moral är industridoktorand, antagen vid Högskolan i Halmstad och verksam på Getinge Sterilization AB. Hans projekt heter PRIME och handlar om förebyggande underhåll av sterilisatorer (predictive maintenance). Målet är att kunna förutsäga när en sterilisator kommer att gå sönder innan den faktiskt gör det, vilket möjliggör underhållsåtgärder som påverkar sjukhusdriften så lite som möjligt.

Läs mer om Prime

Projekt Clean Care

Projekt Clean Care handlar om att minimera vårdrelaterade infektioner och minska spridning av antibiotikaresistenta mikrober genom innovativa lösningar. Projektet genomförs i samarbete mellan bland annat Högskolan i Halmstad, Getinge AB, Vinnova och Rise (Research Institute of Sweden AB).

Läs mer om Clean Care

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt