Sök

Doktorand vid Högskolan i Halmstad del av Fraunhofer TALENTA

Hallå där Lisa Klug, doktorand i innovationsvetenskap! Du har nyligen blivit antagen till Fraunhofer TALENTA-programmet. Vad handlar programmet om och varför sökte du?

– TALENTA-programmet erbjuds av min ena arbetsgivare, Fraunhofer. Det är ett stöd- och utvecklingsprogram för kvinnliga forskare och chefer inom tekniska vetenskapsområden. Genom att bli utvald till TALENTA får jag tid och budget som jag kan använda för att nå mina mål. Det ger mig frihet att utveckla min karriär inom tillämpad forskning. Finansieringsperioden är två år och innebär också nätverksträffar med andra TALENTA-deltagare.

”Genom att bli utvald till TALENTA får jag tid och budget som jag kan använda för att nå mina mål. Det ger mig frihet att utveckla min karriär inom tillämpad forskning.”

Lisa Klug, doktorand i innovationsvetenskap

Kan du berätta mer om vad du gör till vardags?

– Jag är doktorand vid Högskolan i Halmstad och forskarassistent vid Fraunhofer i Tyskland. Med cirka 30 000 anställda är Fraunhofer-Gesellschaft den största organisationen för tillämpad forskning och utvecklingstjänster i Europa. Syftet med organisationen är att bedriva tillämpningsorienterad forskning till direkt nytta för företag och samhälle. Fraunhofer-Gesellschaft driver för närvarande 76 institut, och jag arbetar på Fraunhofer FIT, som är Fraunhofer Institute for Applied Information Technology.

Vilket är ditt forskningsområde?

– Mitt forskningsområde är innovationsvetenskap. Jag arbetar med digitalisering och blockchain, och hur vi bättre kan stödja företag att arbeta med blockchain. Inom området finns det för närvarande ett fokus på ”web3”, som är en ny generation internet baserat på blockchainteknik och koncept som decentralisering och tokenbaserad ekonomi. Det är verkligen fascinerande att se hur något sådant här utvecklas.Jag är involverad i ett projekt som heter Blockchain Reallabor, där vi följer företag i att digitalisera sina affärsprocesser med blockchain och hjälper dem att skapa livskraftiga web3-affärsmodeller.

Porträtt av en person med långt, mörkt hår. Fotografi.

Lisa Klug är doktorand vid Högskolan i Halmstad och forskarassistent vid Fraunhofer i Tyskland. Fotograf: Magnus Karlsson

Varför valde du forskarutbildning vid Högskolan i Halmstad?

– Jag är från Köln i Tyskland. Jag började mitt arbetsliv som industriingenjör i ett sensorteknikföretag. Där fick jag bred inblick i olika delar av företaget. Dessutom har jag tillbringat flera perioder utomlands och jag är fortfarande mycket intresserad av att bo i ett annat land. På grund av det bestämde jag mig för att gå min masterutbildning i Halmstad och studerade industriell ekonomi och innovation. Området är otroligt spännande, och efter masterprogrammet visste jag att jag ville fortsätta att arbeta inom akademin. Jag började arbeta på Fraunhofer och några månader senare började jag som industridoktorand vid Högskolan i Halmstad.

– Mina lärare övertygade mig redan under mina masterstudier, och därför ville jag gärna göra min doktorsutbildning i Halmstad. Det är också mycket intressant att jämföra hur företag i Sverige och Tyskland hanterar innovation. Att vara industridoktorand är en idealisk modell för mig eftersom jag inte bara kan forska om innovation, utan också implementera resultaten i projekt och ha ett nära utbyte med industrin. Och att jag kan bo och arbeta i två olika länder.

Vad betyder det att vara en del av Fraunhofer TALENTA-programmet?

– Som industridoktorand står jag ibland inför utmaningen att balansera mitt yrkesliv med kraven på min doktorsexamen. Lyckligtvis är mitt dagliga arbete redan ganska forskningsinriktat, men TALENTA-finansieringen ger mig ändå större frihet att forma min egen verksamhet. Jag kommer att använda medlen för att vara i Halmstad oftare och för att främja min vetenskapliga verksamhet. Dessutom kommer jag att använda budgeten för att delta i vissa sommarskolor och konferenser – utan budgeten skulle det inte vara så lätt. Jag är mycket tacksam för TALENTA-stipendiet.

Publicerad

kontakt

Dela

Kontakt