Sök Stäng

Life Science Academy stödjer nya företag inom hälsoteknikområdet

Hälsoteknik, en viktig del inom life science, är en bransch som kan var svår för nystartade och små företag att etablera sig i. Omfattande regelverk, en komplex marknad med betalningsmodeller som skiljer sig åt mellan länder samt höga krav på funktion och kvalitet är bara några av de utmaningar som finns. Projektet Life Science Academy stödjer nya företag utifrån deras kompetensbehov och utvecklar just nu de verktyg och erbjudanden som ska hjälpa företagen att ta sig an utmaningarna.

Projektet Life Science Academy startade den 1 augusti 2023, där Högskolan genom Akademin för företagande, innovation och hållbarhet är en av elva parter. Projektet finansieras av Interreg Kattegatt-Skagerack. Under projekttiden genomförs olika arbetspaket för att stödja företag. Högskolan leder arbetet med det första arbetspaketet som handlar om att ta fram verktyg och erbjudanden som ska hjälpa företagen med det som behövs för att komma in på marknaden. En viktig del i detta är att utveckla ett verktyg för att utvärdera företagens styrkor och svagheter.

”Genom att hjälpa företagen att identifiera sina styrkor och svagheter kan de själva bli medvetna om behov av kompletterande kompetenser, men också få tillgång till ett stort nätverk genom projektets alla aktörer.”

Richard Grönevall

– Det tar ofta 10–15 år för en produkt att nå marknaden och det är vanligt att små aktörer har svårt att få sina innovationer att överleva den snåriga vägen. Genom att hjälpa företagen att identifiera sina styrkor och svagheter kan de själva bli medvetna om behov av kompletterande kompetenser, men också få tillgång till ett stort nätverk genom projektets alla aktörer, säger Richard Grönevall, universitetsadjunkt i produktutveckling och innovation, och Högskolans arbetspaketledare i projektet.

En grupp människor tittar på när en person presenterar vid en dator.

Konsortiet besökte FabLab i oktober.

Verktyget ska användas för att identifiera företagens behov av till exempel kompetensutveckling eller stöd i form av prototypframtagning. Företagen kommer att kunna arbeta med sina design- och produktutvecklingsfrågor tillsammans med expertis inom området, och med hjälp av infrastruktur som exempelvis Fab Lab eller någon av de andra faciliteterna som finns inom projektet. Projektet samarbetar också internt på Högskolan med Leap for Life, för att möjliggöra potentiella mervärden genom att inkludera olika projekt inom området.

Intensiv utvecklingsfas

Hela konsortiet träffades på Högskolan i oktober där arbetet med att utveckla verktyget startade. Samtliga partner från Sverige, Norge och Danmark var representerade. Arbetet med arbetspaketet fortsätter med möten i Lund och Köpenhamn under året.

Projektgruppen hoppas att arbetet under den här första fasen ska resultera i ett ”360-verktyg” och flera erbjudanden som kan stödja företagen på deras väg framåt. Därefter bjuds företag in som vill vara med i projektet.

Text: Anna-Frida Agardson
Foto: Lina Lundgren

Projektmedlemmar från Högskolan

 • Richard Grönevall
 • Lina Lundgren
 • Fabio Gama
 • Héléne Laurell
 • Elin Jonsson
 • Martin Bergman
 • Joakim Wahlberg
 • Jeaneth Johansson

Projektparter

Sverige

 • SMILE Incubator
 • Högskolan i Halmstad

Norge

 • The Life Science Cluster

Danmark

 • Erhvervshus Sjælland
 • Medicon Valley Alliance
 • FIERS
 • DTU Skylab
 • Teknologisk Institut
 • Syddansk Universitet
 • Odsherred Kommune
 • Knowledge Hub Zealand

Publicerad

kontakt

Dela

Kontakt