Sök Stäng

Hackningstävling engagerar studenter i kampen mot cyberhot

Varje år arrangerar studenter på Högskolan i Halmstad en etisk hackningstävling som ett gensvar på ett växande, internationellt problem – cyberhot. Partneruniversitet från Sverige, Belgien och Norge samlas på nätet i sex timmar för att hacka, interagera, och lära sig, i syfte att stärka kompetensen inom digital säkerhet. I december var det åter dags för tävlingen.

Studenter sitter i en datorsal och löser en digital utmaning på en varsin dator. Foto.

Alla deltagande studenter från Högskolan läser utbildningsprogram på akademin för informationsteknologi.

För tredjeårsstudenter på programmet IT-forensik och informationssäkerhet och studenter på Magisterprogram i nätverksforensik, är hackningstävlingen ett obligatoriskt, men mycket uppskattat kursmoment. Den här gången deltog totalt 30 lag i tävlingen, som sponsras av Orange Cyberdefence och Telenor. Deltagarna tävlade i ett format kallat Capture the flag.

Matti Molin, student på IT-forensik och informationssäkerhet, tillhör arrangörsgruppen. Här berättar han mer om årets tävling.

Vad är Capture the flag (CTF)?

Capture the flag-tävlingar kommer i olika former, men det som alla tävlingar har gemensamt är att deltagarna ska lösa utmaningar inom IT-området. Det kan vara allt från att hitta sårbarhet i ett program eller knäcka en kryptering till att hitta detaljer på ett socialt medie-konto som kan avslöja ett lösenord.

Förklara hur tävlingen går till!

– I vår CTF-tävling skapade vi drygt 40 uppgifter i olika kategorier, där varje uppgift var värd 300 poäng. Lagen bestod av 4–5 personer som jobbade tillsammans för att lösa utmaningarna. De fick också frivilligt välja vilka uppgifter som de skulle lösa. Haken är att det är ett självkorrigerande poängsystem – ju fler lag som löser uppgiften desto mer minskar värdet av poängen.

– Ett exempel på en uppgift, som var en mobilforensisk utmaning, var att ta reda på hur länge sociala medie-plattformen Snapchat användes på en mobiltelefon vid det senaste tillfället. Det löste deltagarna genom att gå in i databasen, hitta start- och sluttid, och sedan räkna ut hur länge appen hade varit i gång.

Vilka kom segrande ur tävlingen?

– Vi slumpade fram lagen och lagnamnen. Första plats tilldelades The Glorious Ninjas och på andraplats kom The Fable Badasses. Båda lagen var mixade med studenter från både Högskolan i Halmstad och det belgiska lärosätet La Haute École de Namur-Liège-Luxembourg.

Studenter och programansvarig ler mot kameran. Foto.

Efter sex timmar av hackning var studenterna väldigt nöjda över slutresultatet.

Varför är etiska hackningstävlingar viktiga?

– Inom IT är internationalisering och kunskapsutbyte extremt viktigt. Särskilt inom cybersäkerhet, som är en växande bransch, satsas mycket på kompetensutveckling. Det här kursmomentet har funnits på två av Högskolans program, IT-forensik och informationssäkerhet och Magisterprogram i nätverksforensik, i drygt fyra år. Under de två senaste åren har vi även bjudit in programmet Nätverksdesign och datordrift, och partneruniversitet från Sverige, Belgien och Norge. Intresset har varit så enormt att vi är en grupp studenter som i år har startat studentföreningen HjärterHex, där vi lyfter aktuella ämnen inom digital säkerhet och övar på CTF-utmaningar.

Text: Katarina Tran
Bild: Olga Torstensson och Muhammad Ahsan Rasool

Deltagande lärosäten

  • Högskolan i Halmstad
  • Blekinge Tekniska Högskola, Sverige
  • Politihøgskolen, Norge
  • La Haute École de Namur-Liège-Luxembourg, Belgien

Publicerad

kontakt

Dela

Kontakt