Sök

IT-forensik och informationssäkerhet

180 hp

Som specialist inom IT-forensik och informationssäkerhet kan du arbeta med att säkra spår och utreda brott eller med att granska och skydda datorsystem. På den här framtids­inriktade utbildningen lär du dig att genomföra IT-forensiska undersökningar av datorer och hur du sköter administration av datorsystem, nätverk och IT-säkerhet. Utbildningen är utformad i samarbete med Polisens tekniska rotel och gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

Symbolen för Common Core bredvid texten "Denna utbildning ingår i Common Core". Illustration.

Om utbildningen

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT22. Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan med kurslitteratur. Observera att du behöver skrolla nedåt på sidan du kommer till för att hitta kursplanen.

* ingår i huvudområdet digital forensik

År 1

År 2

 • Datornätverk, 11 hp *
 • Tillämpad matematik och statistik för IT-forensik, 15 hp
 • Avancerade IT-forensiska verktyg, 7,5 hp *
 • IT-forensiskt projekt, 7,5 hp *
 • Cyber- och informationssäkerhet, 11 hp

Valbara kurser:

 • Två kurser á 4 hp vardera ur Högskolans Common Core-utbud

År 3

 • Biometrisk identifiering* 7,5 hp
 • Ethical hacking, 7,5 hp *
 • Internet of things och nätverksapplikationer, 7,5 hp *
 • Utredning av IT-brott 7,5 hp
 • Samhällskritisk infrastruktur, 7,5 hp *
 • Krypteringsmetoder och säkring av datasystem, 7,5 hp *
 • Kandidatuppsats i digital forensik, 15 hp *

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i digital forensik.

Arbetsliv

Utbildningen IT-forensik och informationssäkerhet gör dig attraktiv på dagens och framtidens arbetsmarknad. Du lär dig att arbeta självständigt och utföra kriminaltekniska undersökningar av datorer eller som datoradministratör med specialisering på datornätverk och IT-säkerhet.

Moderna informations- och kommunikationssystem lagrar och förmedlar information elektroniskt. Den snabba utvecklingen inom området ökar kapaciteten, men den leder också till ökad sårbarhet och öppnar möjligheter för personer med brottsliga avsikter.

Människor som är inblandade i traditionella brott använder i allt större utsträckning datorer och internet för att kommunicera och lagra information. Det gör att fler brott är IT-relaterade och att digitalt bevismaterial från till exempel datorer och mobiltelefoner får en viktigare roll vid brottsutredningar.

Studera utomlands

Kontakt

Mer information

Antagningspoäng hösten 2021

BI: 17,70

BII: 17,36

HP: 1,05

SA: -

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

Bra länkar

HT 2022 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

13016

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela