IT-forensik och informationssäkerhet

180 hp

Som specialist inom IT-forensik och informationssäkerhet kan du arbeta med att säkra spår och utreda brott eller med att granska och skydda datorsystem. På den här framtids­inriktade utbildningen lär du dig att genomföra IT-forensiska undersökningar av datorer och hur du sköter administration av datorsystem, nätverk och IT-säkerhet. Utbildningen är utformad i samarbete med Polisens tekniska rotel och gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning i moderna studiemiljöer, tillsammans med engagerade lärare och studenter. Du har tillgång till projektrum och en labbmiljö med avancerad utrustning från Cisco och Palo Alto Networks. Studenter kan träffas och arbeta där också utanför undervisningstiden.

Kurser och kompetenser i fokus

På utbildningen i IT-forensik och informationssäkerhet lär du dig grunderna i datateknik, datornätverk och IT-säkerhetssystem. Du lär dig att använda forensiska verktyg för att utvinna digital information från datorsystem och att praktiskt tillämpa metoder för att kryptera eller dölja data.

Du får också kunskap i hur du söker och säkrar spår och dokumenterar arbetet vid brottsutredningar. I utbildningen ingår grundläggande kriminologi och juridik med fokus på IT-relaterade brott.

Samverkan med arbetslivet

Hela utbildningen är yrkesinriktad och innehåller flera praktiska moment, som laborationer och fallstudier. Du genomför projekt tillsammans med parter i näringslivet eller med en myndighet.

Utbildningen i IT-forensik och informationssäkerhet är utvecklad i samarbete med polisens tekniska rotel i Halmstad och företag inom IT-säkerhetsområdet.

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på plustecknet under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT19.

Kursernas ordning inom programmetPDF

* ingår i huvudområdet digital forensik

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan (med kurslitteratur).

År 1

Projektledning i IT-forensik 7,5 hp *

Administration av datorsystem 7,5 hp *

Introduktion till Linux och Python 7,5 hp *

Kriminologi och IT-relaterad brottslighet 7,5 hp *

Programmering 7,5 hp *

Grundläggande webbsystem 7,5 hp *

Datautvinning från digitala lagringsmedia 7,5 hp *

Juridik med IT-rätt 7,5 hp *

År 2

Datornätverk 15 hp *

Tillämpad matematik och statistik för IT-forensik 15 hp

Nätverkssäkerhet 7,5 hp *

Avancerade IT-forensiska verktyg 7,5hp *

Riskanalys och IT-säkerhetssystem 7,5 hp *

IT-forensiskt projekt 7,5 hp *

År 3

Ethical hacking 7,5 hp *

Internet of things och nätverksapplikationer 7,5 hp *

Biometrisk identifiering 7,5 hp *

Samhällskritisk infrastruktur 7,5 hp *

Krypteringsmetoder och säkring av datasystem 7,5 hp *

Utredning av IT-brott 7,5 hp

Kandidatuppsats i digital forensik* 15 hp

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i digital forensik.

Arbetsliv

Utbildningen IT-forensik och informationssäkerhet gör dig attraktiv på dagens och framtidens arbetsmarknad. Du lär dig att arbeta självständigt och utföra kriminaltekniska undersökningar av datorer eller som datoradministratör med specialisering på datornätverk och IT-säkerhet.

Moderna informations- och kommunikationssystem lagrar och förmedlar information elektroniskt. Den snabba utvecklingen inom området ökar kapaciteten, men den leder också till ökad sårbarhet och öppnar möjligheter för personer med brottsliga avsikter.

Människor som är inblandade i traditionella brott använder i allt större utsträckning datorer och internet för att kommunicera och lagra information. Det gör att fler brott är IT-relaterade och att digitalt bevismaterial från till exempel datorer och mobiltelefoner får en viktigare roll vid brottsutredningar.

Studera utomlands

På programmet IT-forensik och informationssäkerhet kan du välja att göra ditt examensarbete utomlands. Utlandsvistelsen kan finansieras genom stipendier, till exempel Minor Field Studies (MFS). Du väljer studieort och innehåll i samråd med den ansvariga för programmet och handledaren för ditt examensarbete.

Högskolan i Halmstad har ett stort internationellt utbyte med lärosäten runt hela världen. Att studera utomlands ger värdefulla erfarenheter som gör dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Högskolan får också en internationell atmosfär tack vare att utländska studenter kommer till oss genom våra utbytesavtal.

Mer information

Antagningspoäng hösten 2019

BI: 16,19

BII: 15,40

HP: 0,95

SA: -

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

HT 2019 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

13016

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik B (områdesbehörighet 7). Eller: Matematik 2a / 2b / 2c (områdesbehörighet A7).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela