IT-forensik och informationssäkerhet

180 hp

Som specialist inom IT-forensik och informationssäkerhet arbetar du till exempel med att säkra spår och utreda brott eller att granska och skydda datorsystem. Detta framtids­inriktade program lär dig hur man genomför IT-forensiska undersökningar av datorer och hur man sköter administration av datorsystem, nätverk och IT-säkerhet. Utbildningen är utformad i samarbete med Polisens tekniska rotel och gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning i moderna studiemiljöer, tillsammans med engagerade lärare och studenter. Du har bland annat tillgång till projektrum och en labbmiljö med avancerad utrustning från Cisco och Palo Alto Networks, där studenter kan träffas och arbeta även utanför undervisningstiden.

Kurser och kompetenser i fokus

Utbildningen i IT-forensik och informationssäkerhet ger dig grunderna i datateknik, datornätverk och IT-säkerhetssystem. Du får lära dig att använda forensiska verktyg för att utvinna digital information från datorsystem samt att praktiskt tillämpa metoder för att kryptera eller dölja data.

Dessutom utbildas du i hur man söker och säkrar spår och dokumenterar sitt arbete vid brottsutredningar. Grundläggande kriminologi och juridik med fokus på IT-relaterade brott ingår också i utbildningen.

Samverkan med arbetslivet

Eftersom hela utbildningen är yrkesinriktad innehåller den flera praktiska moment, som till exempel laborationer och fallstudier. Du kommer även att få genomföra projekt tillsammans med näringslivet eller en myndighet.

Utbildningen i IT-forensik och informationssäkerhet är utvecklad i samarbete med polisens tekniska rotel i Halmstad och företag inom IT-säkerhetsområdet.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i digital forensik.

Arbetsliv

Utbildningen IT-forensik och informationssäkerhet gör dig attraktiv på dagens och framtidens arbetsmarknad. Du blir väl rustad för att arbeta självständigt med kriminaltekniska undersökningar av datorer eller som datoradministratör med specialisering på datornätverk och IT-säkerhet.

Moderna informations- och kommunikationssystem lagrar och förmedlar information elektroniskt. Den snabba utvecklingen inom området ökar kapaciteten, men leder också till ökad sårbarhet och öppnar möjligheter för personer med brottsliga avsikter.

Människor som är inblandade i traditionella brott använder också i allt större utsträckning datorer och internet för att kommunicera och lagra information. Resultatet är dels att antalet IT-relaterade brott ökar, dels att digitalt bevismaterial från till exempel datorer och mobiltelefoner får en allt viktigare roll vid brottsutredningar.

Studera utomlands

På programmet IT-forensik och informationssäkerhet kan du välja att göra ditt examensarbete utomlands. Utlandsvistelsen kan då finansieras genom olika stipendier, till exempel Minor Field Studies (MFS). Studieort och innehåll väljer du i samråd med ansvarig för programmet och din handledare för examensarbetet.

Högskolan i Halmstad har ett omfattande internationellt utbyte med lärosäten jorden runt. Att studera

utomlands ger många värdefulla erfarenheter som gör dig än mer attraktiv på arbetsmarknaden. Genom våra utbytesavtal kommer även utländska studenter till oss, vilket sätter en internationell prägel på Högskolan.

Mer information

HT 2019 (Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

13016

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik B (områdesbehörighet 7). Eller: Matematik 2a / 2b / 2c (områdesbehörighet A7).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%
Mer information om urvalsregler.

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela