Sök

Hackningstävling stärker kompetens inom cybersäkerhet

Den 15 december hölls årets hackningstävling Capture the flag som studenter och lärare på Högskolan arrangerar. Under några timmar fick studenter lösa olika IT-relaterade uppgifter med syfte att stärka sin kompetens att bemöta cyberhot. I år bestod dessutom tävlingen av nya tvärvetenskapliga inslag.

Målet är att skapa en utbildningsplattform som ska användas av polisorganisationer runt om i Europa. Det här hjälper till att öka kunskapen och bekämpa cyberbrott.

Olga Torstensson

Tävlingen Capture the flag (CTF) varierar från år till år i sin utformning, men gemensamt är att de alla handlar om att lösa IT-relaterade problem. Deltagarna kan behöva hitta sårbarheter i program, knäcka kryptering eller till och med söka efter information på sociala mediekonton för att avslöja lösenord. Årets utmaningar att lösa utvecklades av studenter från Högskolans program IT-forensik och informationssäkerhet och Magisterprogram i nätverksforensik, tillsammans med studenter från det belgiska lärosätet La Haute École de Namur-Liège-Luxembourg.

En kvinna står vid en stor mängd datorservrar och tittar in i kameran.

Olga Torstensson är programansvarig för magisterprogrammet i nätverksforensik.

– Nytt för i år var samarbetet med det EU-finansierade projektet European Cybercrime Training and Education Group (ECTEG) och att CTF hade tvärvetenskapliga inslag och var scenariobaserad. Förutom tekniska utmaningar skulle deltagarna engagera sig i diskussioner om kommunikationsstrategier och fatta beslut baserade på lagar och regler, säger Olga Torstensson, programansvarig för Magisterprogram i nätverksforensik.

Deltagande lärosäten

  • Högskolan i Halmstad, Sverige
  • La Haute École de Namur-Liège-Luxembourg, Belgien
  • Franko National University of Lviv, Ukraina
  • Université du Québec à Trois-Rivières, Kanada
  • Erasmus Brussels University of Applied Sciences, Belgien
  • Politihøgskolen, Norge

Lär sig många nya färdigheter

Att delta i tävlingen kan vara givande och fördelaktigt för studenter, särskilt för dem som är intresserade av områden som cybersäkerhet, programmering och IT.

– Studenterna får testa sina teoretiska kunskaper på ett konkret sätt, tänka kritiskt och kreativt, och utanför boxen. Genom att arbeta i grupp tränar de på att utveckla sina samarbets- och kommunikationsfärdigheter och i tävlingen utsätts de för nya tekniker och metoder som breddar deras kunskapsbas, säger Olga Torstensson och fortsätter:
CTF-tävlingar skapar möjligheter för studenterna att nätverka med likasinnade från olika länder och kulturer. Det tillför värdefull kunskap för den enskilda studenten, men är även viktigt för de globala perspektiven på cybersäkerhet.

Ökar kunskapen inom cybersäkerhet

Projektet ECTEG samarbetar med Högskolan genom tävlingen. Inom projektet jobbar flera universitet och representanter från olika europeiska polismyndigheter tillsammans. Lärarteamet som representerar Högskolan i Halmstad i projektet består av Lilla Pankaczi, Olga Torstensson, Muhammad Ahsan Rasool och Ove Andersson.

– Målet är att skapa en utbildningsplattform som ska användas av polisorganisationer runt om i Europa. Det här hjälper till att öka kunskapen och bekämpa cyberbrott, säger Olga Torstensson.

En kvinna med glasögon tittar in i kameran. Bakgrunden är suddig.

Studenten Stephanie Huang Karlsson var med och arrangerade årets CTF.

Stephanie Huang Karlsson, sistaårsstudent på programmet IT-forensik och informationssäkerhet

Vad har du haft för roll inför CTF-tävlingen?

– Jag har varit med i arrangörsgruppen och även varit kommunikationsansvarig.

Vad gör man under CTF och vilka deltar?

– Högskolans CTF, HH-CTF, är en årlig tävling som nu är ett moment i kursen etisk hackning på mitt program. Det finns även deltagare från magisterprogrammet i nätverksforensik på Högskolan och även studenter från en högskola i Belgien. Så under några månaders tid har vi planerat och arrangerat den här CTF-tävlingen.

Varför är det viktigt att vara med på en CTF?

– Det är ett väldigt roligt och socialt sätt att tillsammans ta sig an olika IT-baserade problem. Nytt för i år är att tävlingen är mer verklighetstrogen, så är det inte alltid. Vi har försökt att jobba på det för att studenterna ska kunna öva mer praktiskt inom cybersäkerhet.

Har du varit med på flera CTF-tävlingar?

– Ja! Och jag är ordförande i en nystartad studentförening här på Högskolan i Halmstad som heter Hjärterhex. Syftet med den är att vi tillsammans ska lära oss mer om cybersäkerhet och fördjupa oss i olika ämnen. Vi i styrelsen brukar arrangera CTF:er som medlemmarna får vara med och testa. Vi har också ett CTF-lag på Högskolan, så vi brukar köra några CTF-tävlingar varje år.

Publicerad

kontakt

Dela