Sök Stäng

Magisterprogram i nätverksforensik

60 hp

Som specialist inom IT-säkerhet och digital forensik har du en expertis som matchar den växande användningen av internet och digitala kommunikationssystem, särskilt i form av Internet of things. Magisterprogrammet, med sitt unika tvärvetenskapliga innehåll, speglar vårt digitaliserade samhälles behov av nätverksforensisk kompetens.

Om utbildningen

Vad läser du inom programmet?

Magisterprogram i nätverksforensik har en tvärvetenskaplig koppling till teknik och samhällsvetenskap. På utbildningen bygger du teoretisk och praktisk kompetens för arbete inom IT-forensisk nätverksanalys. Du utvecklar även fördjupade kunskaper inom data mining, cybersäkerhet och utredningar av IT-brottslighet.

Den första terminen behandlar digital forensik och den vetenskapliga metodik som används inom området. Under andra terminen fördjupar du dig i forensikens betydelse för en hållbar utveckling, med samhällsvetenskapliga, tekniska och etiska perspektiv. Samtidigt genomför du ett forsknings-, innovations- eller utvecklingsinriktat examensarbete inom digital forensik.

Programmet genomförs på engelska.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT24.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan med kurslitteratur. Observera att du behöver skrolla nedåt på sidan du kommer till för att hitta kursplanen.

Samtliga kurser ingår i huvudområdet digital forensik.

Termin 1

Termin 2

  • Nätverksforensik och cybercrime, 15 hp
  • Examensarbete inom digital forensik, 15 hp

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

Utbildningen på Högskolan i Halmstad präglas av vår profilering som det innovationsdrivande lärosätet. Kurserna integrerar arbetslivsrelaterade problemställningar i en kreativ lärandemiljö.

I labbmiljön utvecklar du praktiska färdigheter med avancerad utrusning från Cisco Networking Academy och Palo Alto Networks Academy. Du deltar i incidenthanteringsövningar och workshoppar baserade på material från Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (ENISA) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Din akademiska bakgrund

Programmet är en vidareutbildning för dig som har en kandidatexamen inom IT-forensik och informationssäkerhet eller motsvarande. Dessutom krävs kurser i datateknik, datakommunikation, datornätverk, datavetenskap eller digital forensik omfattande 90 hp, inkluderande Datornätverk 15 hp och Programmering 7,5 hp, samt kurser i matematik som omfattar 15 hp och Engelska 6 eller motsvarande.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en magisterexamen i digital forensik.

Vad kan du jobba med?

Magisterprogram i nätverksforensik förbereder dig för att arbeta självständigt med kriminaltekniska undersökningar av datorer eller som datoradministratör med specialisering på datornätverk och IT-säkerhet.

Möjligheter att studera vidare

Efter utbildningen är du behörig att söka till vidare doktorandstudier, till exempel inom Högskolans egen forskarutbildning i informationsteknologi.

Studera utomlands

Eftersom programmet bara varar ett år läser de allra flesta hela utbildningen i Halmstad. Eventuellt kan du göra ditt examensarbete utomlands, på ett företag eller ett av Högskolans partneruniversitet, men det behöver i så fall arrangeras individuellt.

Möt våra studenter och tidigare studenter

Kvinna i svart, långt hår och glasögon står i en korridor och ler mot kameran. Foto.

Hackningstävling stärker kompetens inom cybersäkerhet

Porträtt av ung kvinna i mörkt hår. Foto.

Hackningstävling engagerar studenter i kampen mot cyberhot

Kontakt

Mer information

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

HT 2024 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

13022

Behörighetskrav:

Kandidatexamen eller motsvarande inom teknikområdet. Kurser i datateknik, datakommunikation, datornätverk, datavetenskap eller digital forensik omfattande 90 hp inkluderande Datornätverk 15 hp och Programmering 7,5 hp. Kurser i matematik som omfattar 15 hp. Engelska 6 eller motsvarande.

Urvalsregler:

Urval görs på grundval av behörighetsgivande utbildning.

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela