Sök

Supplemental instruction (SI)

Samverkansinlärning (SI) är en pedagogisk metod som används på flera kurser vid lärosätet. Det är ett frivilligt komplement till övrig undervisning och ersätter varken föreläsningar eller lärarledda övningstillfällen.

Vad är SI?

SI går i korthet ut på att studenter samlas i studiegrupper utanför ordinarie schema. SI-möten sker under ledning av en erfaren student som tidigare gått kursen, en så kallad SI-ledare. Dennes uppgift är att guida studenterna genom studiematerialet och att få studenterna att själva ta ansvar för sin inlärning.

Genom att variera angreppsätt och gruppövningar ger SI-ledaren studenterna egna verktyg för att lösa problemen. SI-ledarens största uppgift är att bolla tillbaka frågan till gruppen och att inte ge svaren. Detta för att få studenterna att inse att inlärningsansvaret ligger hos dem själva.

SI bygger på en god kontakt mellan undervisande lärare och SI-ledaren och SI-ledarutbildningen betonar vikten av att inte gå in i lärarens roll. Det är SI-ledaren som hanterar SI-mötet tillsammans med studiegruppen utan lärarens närvaro. Detta medför att studenterna får frihet att ställa alla typer av frågor utan att bli bedömda.

Skulle frågor kvarstå efter ett gruppmöte överlämnas dessa till läraren så att det kan tas upp i ordinarie undervisning.

Varför SI?

SI är mest lämpligt att använda i kurser som har dålig genomströmning eller som av studenterna anses svåra.

SI bör användas i början av utbildningen för att få störst effekt. Förutom en större förståelse för ämnet i kursen grundläggs också en god studieteknik. Lärandet sker i en positiv miljö i samverkan med andra studiekamrater vilket underlättar att ta till sig studiematerialet på ett bättre sätt. Läraren får en mer aktiv studentgrupp som är mindre beroende av handledning och som också bättre förstår sin egen roll i lärandet.

Genom att undvika onödiga misslyckanden uppnås bättre studieresultat vilket minskar avhopp från utbildningen. En bättre ämnesförståelse ger även en stabilare grund för efterföljande kurser. SI utgör en god investering eftersom studenten får bättre studieresultat och därmed ökar genomströmningen i kurserna.

Bakgrund

SI utvecklades vid University of Missouri i Kansas City, USA, i början av 1970-talet, och kom till Sverige 1994. I dag finns SI på över 1 000 universitet världen över, och sedan 2005 även på Högskolan i Halmstad. SI tillämpas på många olika utbildningar på högskolan.

Metoden tillämpas numera också på många grundskolor och gymnasier.

Läs mer

Nationellt centrum för Supplemental Instruction Länk till annan webbplats.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt