Sök

Audit – verksamhetsstödet

Högskolan i Halmstads verksamhetsstöd ska likt kärnverksamheten utvärderas med syftet att utvärderingen ska bidra till kvalitetsutveckling av verksamheten.

För att stärka Högskolans verksamstöd ytterligare och få inspel till kvalitetsutvecklingen kommer en egeninitierad utvärdering av processer/områden/avdelningar att genomföras.

Högskolans egeninitierade utvärdering kommer att påbörjas under 2019. Dessa områden har genomlysts:

  • Processen från antagning till registrering av internationella studenter (2022)
  • EU-ansökningar för forskningsfinansiering (2021)
  • Administrativt stöd till forskningskonferenser (2021)
  • Inköp och upphandling (2020)
  • Budget och uppföljning av forskningsprojekt (2019)
  • Administration kring studenters uppsatsprocess/examensarbete (2019)

Riktlinjer för verksamhetsstödets systematiska kvalitetsarbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

uppdaterad

Kontakt

Dela