Sök

Extern utvärdering forskarutbildning

Utvärdering av utbildning på alla nivåer är ett viktigt moment i Högskolans kvalitetsarbete. Externa sakkunniga är en viktig komponent i Högskolans utvärderingssystem.

Utvärderingen tar sin utgångspunkt i respektive forskarutbildningsämnes förutsättning och profil. De externa sakkunniga bidrar med en granskning av att innehåll, utformning, genomförande och resultat lever upp till nationella och internationella nivåer för utbildningarnas område samt hur utbildningen integrerat jämställdhet, hållbar utveckling och samverkan. Därtill ska den externa granskningen även resultera i råd och rekommendationer för att kunna utveckla utbildningarna framöver.

Utvärderingen genomförs i en sexårscykel, vilket innebär att varje forskarutbildningsämne utvärderas var sjätte år.

Utvärderingen av Högskolans forskarutbildningsämnen genomförs i följande cykel:

  • Hösten 2022: Datateknik samt Signal- och systemteknik
  • Hösten 2023: Innovation och företagande
  • Hösten 2024: Paus
  • Hösten 2025: Hälsa och livsstil
  • Hösten 2026: Informatik

uppdaterad

Kontakt

Dela