Sök

Extern utvärdering forskning

Högskolan i Halmstad har en tradition av att genomföra externa utvärderingar av forskning och forskningsmiljöernas arbete. Utvärderingarna har haft olika karaktär, men den senaste genomförda utvärderingen – ARC13 – fokuserade på samproduktion.

Samverkan är en viktig profil för Högskolan i såväl utbildning som forskning och där är samproduktion ett viktigt delmoment. Högskolans kommande utvärdering av forskningsmiljöernas arbete kommer utgå från de erfarenheter som erhållits från exempelvis ARC13.

Forsknings- och utbildningsnämnden har uppdraget att arbeta fram ett system för utvärdering av forskning. Högskolans system kommer att utvecklas efter att ett nationellt ramverk för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning är beslutat.

uppdaterad

Kontakt

Dela