Sök

Uppföljning forskning

En årlig uppföljning av forskning är en viktig del i Högskolans kvalitetssystem. Syftet med Högskolans system för uppföljning av forskning är att skapa en systematik och synliggöra hur respektive forskningsmiljö bedriver sitt kvalitetsarbete. Uppföljningssystemet säkerställer att en årlig dokumenterad uppföljning av forskningen genomförs och att den involverar lärare, doktorander/studenter och arbetsliv.

uppdaterad

Kontakt

Dela