Sök

Uppföljning forskning

En årlig uppföljning av forskning är en viktig del i Högskolans kvalitetssystem. Syftet med Högskolans system för uppföljning av forskning är att skapa en systematik och synliggöra hur respektive forskningsmiljö bedriver sitt kvalitetsarbete. Uppföljningssystemet säkerställer att en årlig dokumenterad uppföljning av forskningen genomförs och att den involverar lärare, doktorander/studenter och arbetsliv.

En årlig uppföljning av forskningsmiljöerna visar på potentiella utvecklingsmöjligheter och insatser för att öka forskningens kvalitet samt att den bidrar till en kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskningsmiljöernas arbete. Utgångspunkten för uppföljningen är att den bygger på evidensbaserat underlag av såväl kvantitativ som kvalitativ karaktär.

Syftet med denna del i kvalitetssystemet är att skapa en systematik och synliggöra hur respektive forskningsmiljö bedriver sitt kvalitetsarbete. Uppföljningssystemet syftar till att utveckla verksamheten och säkerställer att en årlig dokumenterad uppföljning av forskningsmiljöerna genomförs och att den involverar såväl studenter och doktorander som arbetsliv. På så sätt blir uppföljningen ett verktyg för akademiernas systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete.

Analyserna summeras i en rapport som diskuteras i och fastställs av akademirådet. Rapporterna diskuteras i kvalitetsrådet med målet att identifiera utvecklingsområden eller teman som lärosätet ska uppmärksamma kommande år för att sprida goda exempel men också för att stödja utvecklingsarbetet.

Riktlinjer för uppföljning av forskning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

uppdaterad

Kontakt

Dela