Sök

Uppföljning verksamhetsstödet

En årlig uppföljning av verksamhetsstödets avdelningar och dess kvalitetsarbete är en viktig del i Högskolans kvalitetssystem. Verksamhetsstödets uppföljningssystem ska bidra till en systematik och synliggöra hur respektive avdelning bedriver sitt kvalitetsarbete. Stödets kvalitetsarbete utgår från en verksamhetsplaneringscykel där aktiviteter/åtgärder från kvalitetsarbetet fångas upp.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt