Sök

Utbildningsutbud

Högskolans utbildningsutbud beslutas av rektor för ett läsår i taget. Utbildningsutbudet ses över årligen.

Koppling till ESG

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area

Denna del i Högskolans kvalitetsarbete knyter an till avsnittet 1.2 Utformning och inrättande av utbildning och 1.7 Informationshantering.

Enligt standarden ska Lärosätet ha processer för utformningen och inrättandet av utbildningar. Utbildningarna utformas så att de utbildningsmål som fastställts för dem, inklusive lärandemål, kan uppfyllas av studenterna. Den examen som en utbildning leder till är tydligt specificerad och kommunicerad samt refererar till den rätta nivån inom den nationella referensramen för examina och, följaktligen, till den europeiska referensramen för kvalifikationer.

Därtill ska lärosätet säkerställa att de samlar in, analyserar och använder relevant information för en effektiv styrning av sina utbildningar och övriga aktiviteter.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt