Sök Stäng

Samverkan

Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom samverkan med både näringsliv och offentlig sektor. Studenter möter samhälle och arbetsmarknad på en rad olika sätt under sin utbildning, till exempel genom projektkurser, verksamhetsförlagd utbildning eller examensarbeten. En stor del av forskningen sker i samverkan eller samproduktion med företag, organisationer eller offentlig sektor, med stort fokus på samhällsnytta. Högskolan har upprättat samverkansavtal med några särskilt viktiga partner inom forskning och utbildning, till exempel Getinge, Stena och Region Halland.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt