Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-06-27. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Högskolan rankas i topp inom samverkan

Ända sedan starten 1983 har samverkan med omgivande samhälle varit en hörnsten i Högskolan i Halmstads verksamhet. Samtlig verksamhet vid lärosätet har som mål att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället.

Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom samarbeten och samproduktion med både näringsliv och offentlig sektor. Högskolan bedriver verklighetsnära forskning vars resultat kommer samhället till godo, och lärosätets utbildningar rankas ständigt i toppen inom samverkan.

Sidan uppdaterad 2016-06-27