Sök

Civilingenjör 4.0

Högskolan medverkar – som projektledare – sedan 2017 tillsammans med 13 andra lärosäten i den nationella kompetensfrämjande utbildningssatsningen Civilingenjör 4.0 med inriktning produktionsteknik.

”Vi har sett att produktionsteknik är ett område där vi snabbt behöver vässa kompetensen för att möta de ökade kunskapsbehoven inom industrin. Utbildningsinitiativet gör att vi kan få in ett flexibelt kursutbud i högskolorna så att de nyexade civilingenjörerna kan ha med sig det allra senaste i sin kunskapsportfölj.”

Bengt-Göran Rosén, professor i maskinteknik

Projektet är en del av det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030, som stöds av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Med anledning av covid-19-pandemin gjordes inom projektet en riktad insats, kallad Ingenjör 4.0, där befintligt utbildningsmaterial snabbkonverterades till en e-utbildning och erbjöds till 50 ingenjörer i sju industriföretag. Även för detta hade Högskolan i Halmstad projektledarrollen. Materialet finns tillgängligt på webbplatsen kompetens.nu som är en del av Europeiska socialfonden. Målet är att minst 2 000 yrkesverksamma ingenjörer inom två år har utbildats inom Ingenjör 4.0.

En person sitter i ett mekaniskt laboratorium.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt