Sök

Kursspår: innovation management

AI och affärsutveckling, 4 hp

Kursen introducerar hur AI påverkar företagets affärer och hur innovativa processer, industrier och värdekedjor organiseras.

Läs mer om kursen AI och affärsutveckling

Institutioner och dataanvändning, 5 hp

Kursen introducerar institutionella, industriella och organisatoriska faktorer som är relevanta för AI-dataåtkomst och -koordinering.

Läs mer om kursen Institutioner och dataanvändning

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt