Sök

Kursspår: maskininlärning

Hösten 2022

Smart hälso- och sjukvård med tillämpningar, 4 hp

Kursen ger en allmän introduktion till informationsdriven vård, utmaningar, tillämpningar och möjligheter.

Läs mer om kursen Smart hälso- och sjukvård med tillämpningar

Bayesiansk statistik för maskininlärning, 3 hp

I den här kursen lär sig studenten om grundläggande Bayesianska begrepp och Bayesianska djupa neurala nätverk.

Läs mer om kursen Bayesiansk statistik för maskininlärning

Tillämpad Deep Learning med PyTorch, 5 hp

I den här kursen lär sig studenten om analys, design och programmering av Deep Learning-algoritmer.

Läs mer om kursen Tillämpad Deep Learning med PyTorch

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt